XUPPV4517 Biology and Physiology of Man

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s).
Guaranteed by
PhDr. Šárka Čížková
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s anatomií a fyziologií člověka tak, aby jim nabyté poznatky sloužily jako základ pro řadu dalších studijních předmětů, především pro obecnou a vývojovou psychologii a pro navazující klinické obory.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Lékařské vědy. Základní orientace na lidském těle. Základní genetické pojmy. Buňka a její základní charakteristika, tkáň, orgán, orgánová soustava.
  2. Pohybový systém, obecná stavba kosti, kostra. Stavba a funkce svalů, svalové skupiny.
  3. Krev a krevní oběh. Složení a funkce krve. Stavba a funkce srdce, řízení srdeční činnosti. Krevní a mízní oběh.
  4. Dýchací systém. Stavba, funkce a dělení dýchacích cest. Plíce, mechanika dýchání. Zevní a vnitřní dýchání.
  5. Trávicí systém. Stavba a funkce trávicího traktu. Trávicí enzymy a jejich funkce.
  6. Fyziologie výživy. Regulace tělesné teploty.
  7. Močový systém. Vylučování odpadních látek. Kožní ústrojí, stavba a funkce kůže, přídatné orgány.
  8. Látkové řízení organismu. Sekrece zevní a vnitřní. Obecná charakteristika žláz s vnitřní sekrecí. Přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormonů a jejich účinků.
  9. Pohlavní systém. Reprodukční systém a pohlavní vývoj muže a ženy. Fyziologie těhotenství.
  10. Receptory. Smyslové orány.
  11. Nervové řízení organismu. Obecná stavba a funkce CNS. Receptory. Stavba a funkce míchy, míšní nervy.
  12. Stavba a funkce jednotlivých oddílů mozku. Mozková kůra, analyzátory. Obaly, metabolismus a cévní zásobení CNS.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/XUPPV4517