UO00086 Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologii

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Garance
MUDr. Margita Nováčiková
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UO00027 Patologie && UO00060 OP o nem. v chir. oborech 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Informuje o významu primární, a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných.
Osnova
 • Obsah přednášek:
  1 Epidemiologie výskytu maligních onemocnění; rizikové faktory (tabák, alkohol, pracovní prostředí, záření, dieta, viry, léky apod.); klasifikace nádorů podle tkáňového typu;
  2 Primární péče: Prevence a včasný záchyt; včasné varovné signály maligního onemocnění;
  3 TNM systém klasifikace tumorů (hloubka invaze, šíření, velikost);
  4 Sekundární péče: Diagnostika a léčba maligních onemocnění (operace, radioterapie, chemoterapie);
  5 Vedlejší účinky radiační terapie (akutní a chronické) na jednotlivé tělesné orgány;
  6 Chemoterapie, chemoterapeutika (druhy klasifikace, hlavní projevy vedlejších účinků a toxicity);
  7 Onkologické akutní stavy (hyperkalcemie, disseminovaná intravaskulární koagulace, septický šok, komprese míchy, perikardiální tamponáda, superior vena cava syndrom, tumor lysis syndrom, syndrom poruchy sekrece antidiuretického hormonu);
  8 Management bolesti u onkologicky nemocných;
  Terciární péče, její organizace a služby podle potřeb onkologicky nemocných (ošetřovatelské ústavy, hospice, domácí péče).
  Obsah seminárních cvičení:
  1 Péče o kůži v průběhu radiační terapie; Změny ve výživě onkologických pacientů;
  2 OP o pacienta se změněnou obranyschopností organismu, vysoké riziko infekce;
  3 OP o pacienta s projevy krvácení (u trombocytopenie po chemoterapii) a s anemií (při snížené kapacitě krve k přenosu kyslíku u nádorových onemocnění);
  4 OP o pacienta s alopecií (po radioterapii, chemoterapii);
  5 OP o pacienta se změnami na sliznici dutiny ústní (po chemoterapii, radioterapii);
  6 OP o pacienta s nauzeou a zvracením (při onkologické léčbě);
  7 OP o pacienta s obstipací a diarheou (při onkologické léčbě); OP o pacienta se sexuální dysfunkcí (při onkologické léčbě);
  8 OP o pacienta s bolestí (při onkologické léčbě);
Literatura
  povinná literatura
 • Koutecký, J. Klinická onkologie. Praha: Avicenum, 1989. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80% účast na seminářích, studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)

na semináře, které budou probíhat v nemocnici, se studenti dostaví s pomůckami: ochranný plášť, zdravotnická obuv, vizitka
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016.