UOSK035 Základy bazální stimulace 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Cvičení 10 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karolína Maloňová Friedlová (cvičící)
Garance
PhDr. Karolína Maloňová Friedlová
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Výuka je vedena tak, aby studenti porozuměli reakcím klientů se změnou v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Cílem je naučit studenty využít základní prvky konceptu v ošetřovatelském procesu. Důraz je kladen na zohlednění individuality a autonomie klienta a také integraci příbuzných do ošetřovatelské péče a jejich edukaci.
Osnova
 • Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení :
  Témata
  1 (1) Charakteristika konceptu bazální stimulace
  1 (1) Historie konceptu bazální stimulace, jeho současné uplatnění.
  2 (1) Seznámení s současnou situací v ČR a zahraničí v aplikaci konceptu a současnou dostupnou literaturou.
  2 (1) Percepce, význam jednotlivých smyslových orgánů
  2 (1) Problematika ošetřovatelské péče u lidí se zdravotním postižením
  2 (1) Dotek, kvalita doteku v ošetřovatelské péči,
  1 Iniciální dotek
  2 Interakce a komunikace na základě konceptu bazální stimulace.
  1 (1) Somatická stimulace.
  1 (1) Masáž stimulující dýchání.
  1 (1) Kontaktní dýchání.
  1 Somatická stimulace zklidňující
  1 (1) Polohování v konceptu bazální stimulace
  2 Biografická anamnéza, práce s biografií klienta, význam biografie pro strukturování biografické péče
Literatura
  doporučená literatura
 • FRIEDLOVÁ, K. Studijní texty pro kombinovanou formu studia - e-learningový modul Bazální stimulace. info
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v pediatrii. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • FRIEDLOVÁ,K. Bazální stimulace. 2008. URL info
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Praha: Grada publishing,, 2007. ISBN 978-80-247-1314-4. info
 • FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace, 2006. ISBN 80-239-6132-2. info
Informace učitele
Písemný test
Praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.