UOSK098 Standardy v ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Cvičení 3 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako praktický. Rozšiřuje poznatky a dovednosti v oblasti managementu v ošetřovatelství - celkové řízení a kontrola kvality péče. Naučí studenty metodice tvorby standardů strukturálních i procesuálních standardů ošetřovatelské péče a prohloubí jejich znalosti a praktické dovednosti při vedení zdravotnické dokumentace a její kontroly.
Osnova
 • Úvod do programu kontinuálního zvyšování kvality ve zdravotnictví.
  Standardy v ošetřovatelství I - typy standardů, jejich popis a význam.
  Standardy v ošetřovatelství II - části standardů, metodika tvorby standardů, požadavky na standardy.
  Systémový přístup ke standardizaci v oblasti ošetřovatelství, Dynamický systém tvorby standardů, mapy péče, standardizace plánů ošetřovatelské péče.
  Standardy péče o pacienty se speciálními potřebami. Hodnocení spokojenosti pacientů.
  Zdravotnická dokumentace a požadavky na její vedení. Audit zdravotnické dokumentace. Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce.
  Sestavení procesuálních standardů ošetřovatelské péče a jejich oponentní posouzení - skupinová práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Kreativní ošetřovatelský management 1. vyd. Praha : Advent-Orion, 2003. info
 • VAŠÁTKOVÁ, I. et al. Ošetřovatelská dokumentace 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. info
 • Platné právní předpisy upravující vedení zdravotnické dokumentace. info
 • SEDLÁŘ D. Aplikace IT ve zdravotnictví - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Vybrané kapitoly managementu ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KRÁLOVÁ, J. Vybrané kapitoly z personalistiky. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0278-9. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství: systémový přístup - díl 2. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0428-0. info
Informace učitele
Seminární práce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.