UOSP004 Anatomie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
3/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivana Volfová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a se stavbou orgánových systémů lidského těla. Na poznatky z anatomie navazuje fyziologie, patologická fyziologie, patologická anatomie i další obory klinické.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  2 Základy stavby lidského těla. Stavba buňky a její diferenciace. Druhy tkání a jejich základní histologická charakteristika.
  2 Pohybový systém 1. Osteologie a arthrologie: Kostra a kloubní spojení končetin. Lebka, čelistní kloub. Kostra trupu, páteř. Topografie lumbální punkce.
  3 Pohybový systém 2. Myologie: Přehled svalových skupin, jejich funkce a motorické inervace. Topografie intramuskulárních injekcí.
  2 Kardiovaskulární systém 1. Velký a malý krevní oběh, krev. Srdce - základní stavba, koronární tepny, srdeční chlopně a jejich poslechová místa. Punkce perikardu.
  1 Kardiovaskulární systém 2. Přehled tepen a žil hlavy, trupu a končetin. Místa palpace a tlakové body. Tepenné a žilní krvácení. Mízní systém, slezina. Nejdůležitější regionální mízní uzliny. Imunita lidského organizmu.
  2 Dýchací systém. Horní a dolní cesty dýchací. Plíce a pleura. Mediastinum.
  3 Trávicí systém 1. Dutina ústní, zuby, velké slinné žlázy. Stavba a funkce trávicí trubice. Hltan, jícen, žaludek, střevo tenké a tlusté, appendix. Anatomický podklad kýl.
  2 Trávicí systém 2. Játra, cesty žlučové a žluč, pankreas.Trávicí enzymy, inzulín.Vývojové odchylky trávicího systému. Přehled žláz s vnitřní sekrecí.
  2 Močový systém. Ledviny, stavba a funkce. Vývodné cesty močové: močovody, močový měchýř, močová trubice ženská a mužská.
  2 Ženský pohlavní systém. Děloha, vaječníky, vagina, zevní genitál. Vyšetření per vaginam.
  2 Mužský pohlavní systém. Varlata a jejich sestup, provazec semenný a přídatné žlázy. Topografie prostaty. Penis, erekce a její poruchy.
  2 Nervový systém 1. Centrální nervový systém: Základní pojmy, stavba mozku a míchy hřbetní, obaly míšní a mozkové. Šedá a bílá hmota mozková, primární mozková centra. Senzitivní a motorické nervové dráhy. Autonomní nervový systém.Mozkomíšní mok a jeho cirkulace.
  2 Nervový systém 2. Periferní nervový systém: Míšní nervy a nervové pleteně. Hlavové nervy I - XII, jejich topografický průběh a inervační oblasti.
  3 Smyslové orgány, principy stavby a funkce.Kůže a kožní adnexa.Prsní žláza, stavba a funkce, odtok mízy z prsu.
  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Základy cytologie a histologie orgánových soustav. Struktura pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost). Stavba a funkce příčně pruhované kosterní svaloviny. Spojení kostí v souvislosti a v dotyku, jednoduché a složené klouby a jejich pohyby.
  1 Stavba tepenné a žilní stěny, krevní a mízní kapiláry. Krevní oběh plodu.Stavba srdečního svalu, skelet srdeční, stavba a funkce srdečních chlopní.
  Krev, krevní skupiny, srážení krve, formované krevní elementy a jejich funkce. Principy imunitní reakce krevního a lymfatického systému.
  1 Stavba a funkce hrtanu, tvorba hlasu. Struktura trachey a bronchů. Bronchopulmonální segment, stavba plicního alveolu, výměna dýchacích plynů.
  1 Mikroskopická stavba trávicí trubice, rozdíly mezi jednotlivými oddíly. Principy trávení a vstřebávání živin.
  1 Histologie jaterní tkáně, struktura jaterního lalůčku, hepatocyt. Struktura pankreatu, zevně sekretorická část a Langerhansovy ostrůvky. Mimojaterní cesty žlučové, žlučník.
  1 Ledviny - kůra a dřeň, nefron, Malpigické tělísko, cirkulace krve v ledvinách. Stavba močového měchýře a močové trubice, sfinktery.
  1 Hormonální činnost ovárií, vývoj vajíčka. Cyklické změny děložního endometria, stavba děložní stěny a její změny v těhotenství. H
Literatura
  doporučená literatura
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ARKER,S. Lidské tělo - ilustrovaný průvodce jeho strukturou, fungováním a poruchami (+DVD trojrozměrná zobrazení a mikrofotografie). Praha:Knižní klub, Euromedia Group., 2008. ISBN 978-80-242-2211-0. info
 • ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie I. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-7169-970-5. info
 • ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie II. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-247-0143-X. info
 • ČIHÁK, R.,GRIM,M.,DRUGA,R. Anatomie III. Praha:Grada, 2001. ISBN 80-247-1132-X. info
 • DOSKOČIL, M. Kontrolní otázky z anatomie. Praha:Triton, 2001. ISBN 80-85875-77-2. info
  neurčeno
 • NETTER, F.H. Anatomický atlas člověka. Praha:Grada, 2005. info
 • MARIEB,E.N., MALLATT,J. Anatomie lidského těla. Brno:Computer Press., 2005. ISBN 80-251-0066-9. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
- 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Požadavky ke zkoušce:
- Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost
- Nesplnění testu - ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.