USESAP007 Cizí jazyk II - ruština

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si vybírá jeden z uvedených jazyků II v návaznosti na své badatelské téma a zaměření dizertační práce. Student bude vybaven schopností samostatně pracovat s odbornou literaturou, rozvíjet dovednosti spojené s tvorbou a využíváním odborného textu, dále bude veden k prohloubení schopnosti diskutovat, argumentovat a shrnovat otázky související s okruhem jeho badatelské činnosti a oboru.
Osnova
 • Základní literatura:
  BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Praha: Oeconomica, 2010.
  BARNET, V., a kol. Ruština pro pokročilé. Voznice: Leda, 2007.
  BELYNTSEVA, O. Učebnice současné ruštiny. Brno: Computer Press, 2009.
  NEKOLOVÁ, V., a kol. Ruština nejen pro samouky. Voznice: Leda, 2007.
  Doporučená literatura:
  CSIRIKOVÁ, M. Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha: Linde, 2008.
  GOLČÁKOVÁ, B. Ruština pro mezinárodní vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
  JUZA, P. (ed) Antológia textov k odbornému semináru a výberovému predmetu v ruskom jazyku. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2008.
Informace učitele
Písemný překlad odborného textu podle zaměření dizertační práce (15 stran), zpracování odborného životopisu, prokázání schopnosti vést diskuzi o tématu badatelské činnosti (5-10 min) a zvládnutí základních jazykových kompetencí pro odbornou a běžnou komunikaci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.