UVSRPVK046 Public relations

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Zuzana Urbánková
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje public relations jako disciplínu, která se v nejširším úhlu pohledu zabývá způsoby a formami komunikace s veřejností. Sleduje její vývoj, postupy a metody. Seznamuje se základními prameny a literaturou, podává přehled základní terminologie. Předkládá nástin historie public relations v Evropě a ve světě, zvláštní zřetel klade na situaci v České republice. Předmět je určen pouze studentům ÚVSRP.
Osnova
 • 1.Public relations - předmět, vývoj disciplíny, terminologie
  2.Základní prameny a literatura.
  3.Nástin historie
  4. Public relations v konfliktních a krizových situacích, pravidla krizové komunikace
  5. Nástroje public relations
  6. Veřejní mínění, zveřejněné mínění
  7. Externí a interní public relations
  8. Vztah public relations a reklamy
  9.Účinky médií
  10.Tiskový zákon
Literatura
  povinná literatura
 • Svoboda, V. Public relations moderně a účinně. Praha, 2006. info
 • JIRÁK, J. Média a společnost. Praha, 2003. info
 • Sokol, T. Tisk a právo. Praha, 2001. info
 • Jirák, J.a kol. Úvod do studia médií. Praha, 2001. info
 • Jirák, J. Politická komunikace a média. Praha, 2000. info
 • NĚMEC, P. Public relations. Komunikace v konfliktních a krizových situacích. Praha: Management Press, 1999. ISBN 80-85943-66-2. info
 • Chmel, Z. Propagace, PR, média. Brno, 1997. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Písemný test zaměřený na znalosti teoretické části přednášené látky
Vypracování textu pro hromadné sdělovací prostředky, a to takovým způsobem a podle takových pravidel, aby byl tento jimi přijat a zveřejněn.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.