UVSRPVK050 Filozofie pro VS

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
PhDr. Jiří Sedláček
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka prohlubuje znalosti dějin filozofie - nejdůležitější filozofické pojmy, kategorie, problémy, disciplíny a metody jsou objasňovány na základě jejich proměn v průběhu dějin filozofického myšlení. Zvláštní důraz je kladen na problémy mající vztah k filozofické antropologii a k sociálnímu rozměru člověka: problémy sociální filozofie jako filozofie vztahů mezi individuem a společností a filozofie sociálního řádu, vztahy sociální filozofie k politice, ideologii, právu i k etice. Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní pojmový aparát filozofie, znali způsoby řešení důležitých filozofických otázek a orientovali se v základní problematice filozofické antropologie a sociální filozofie.
Osnova
 • 1. Předmět filosofie, členění filosofie, vznik filozofie
  2. Předsókratovská filosofie
  3. Sokrates, Platón, Aristotelés
  4. Filosofie období helénismu
  5. Patristika a scholastika
  6. Renesanční filosofie, novověká filozofie, osvícenství
  7. Německá klasická filosofie: I. Kant, G. W. F. Hegel
  8. Marxismus a neomarxismus
  9. Pozitivismus a novopozitivismus
  10. Iracionalismus a filosofie života
  11. Fenomenologie a existencialismus
  12. Filosofická antropologie
  13. Filosofie postmoderny
Literatura
  povinná literatura
 • CORETH, E. Filosofie 20. století. Olomouc: Olomouc., 2006. info
 • TRETERA, I. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: Paseka, 1999. info
 • BLECHA, I. Filosofie. Olomouc: Nakl. Olomouc, 1998. info
 • SOKOL, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998. info
 • STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993. ISBN 80-7113-058-3. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Metody hodnocení
Didaktický test
Informace učitele
Písemný test prověří, zda si student osvojil základní pojmový aparát filozofie, řešení důležitých filozofických otázek u nejvýznamnějších směrů a filozofů v celém průběhu dějin filozofie a orientaci v základní problematice filozofické antropologie a sociální filozofie
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.