UVSRPVZ173 Němčina pro VS III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/6/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vilém Sýkora (cvičící)
Garance
Mgr. Vilém Sýkora
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
základní znalosti němčiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je čtyřsemestrální pro středně pokročilé, to platí pro prezenční i kombinované studium, výuka je zaměřena na paralelní osvojování si obecného i odborného jazyka. Těžiště práce spočívá na konverzaci, porozumění cizímu textu, jeho analýze. Během výuky dostanou studenti odborné referáty, které se týkají jejich studijního programu. Každý student musí v každém semestru vypracovat seminární práci v německém jazyce na zadané téma. Pro prohloubení slovní zásoby budou studenti dostávat natištěné materiály, které se budou týkat probíraného učiva nebo jejich studijního oboru. Studenti denního studia používají učebnici Němčina pro jazykové školy III od autorky Věry Höppnerové a studenti kombinovaného studia Němčina pro jazykové školy II od stejné autorky.
Osnova
 • 1. Adjektiv
  2. Sport
  3. Adverbium
  4. Fremde Länder kennen lernen
  5. Funkce zájmen
  6. Traditionen und Bräuche
  7. Unsere Aussenpolitik
  8. Typy infinitivů
  9. Österrreich
  10. Schweiz
  11. Infinitiv minulý
  12. Unsere Republik
Literatura
  povinná literatura
 • Sýkora, V. Übungsbuch mit politologischen Begriffen. Opava: Slezská univerzita, 2007. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy 2,3. Praha, 1997. Praha: Scientia, 2002. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy 3. Praha: Scientia, 2000. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Didaktický test
Informace učitele
Písemný test v rozsahu probraného učiva, zejména znát lexikální, gramatickou úroveň, která byla aplikována v semestrální výuce, ovládat konverzační kontexty k jednotlivým tématům.
U denního studia se pracuje s 3. dílem učebnice a za semestr se probere pět lekcí. U kombinovaného studia se volí 2. díl učebnice a za semestr se probere 6 lekcí.
Vypracovat seminární práci v rozsahu 5 -6 stran v německém jazyce na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.