UO00015 Práce se smyslově postiženými 1 - znaková řeč

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Jana Kubicová
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří základní znalosti v komunikaci s neslyšícím člověkem.Umožňuje studentům získat základy znakového jazyka a znakované češtiny.
Osnova
 • Obsah seminárních cvičení:
  Úvod do studia
  Setkání, pozdravy
  Rodina
  Bydlení
  Časové údaje
  Čísla a číslovky
  Jídlo, stravování
  Oblečení
  Barvy
  Prázdniny, dovolená
  Škola, vzdělání
  Zájmy, koníčky
  Nakupování
  Sport
Literatura
  povinná literatura
 • RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Praha: Septima,, 2001. ISBN 80-7216-160-1. info
 • RŮŽIČKOVÁ, M. Než půjdeme do školy. Praha: Septima, 2000. Praha: Septima,, 2000. ISBN 80-7216-124-5. info
 • RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima,, 2000. info
  doporučená literatura
 • DOBROVOLSKÁ, M. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky a patopsychologie. Brno: Masarykova univerzita,, 1991. ISBN 80-210-0240-9. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Aktivní účast na seminárním cvičení
Praktické prověření dovedností
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016.