UOSP026 Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc. (přednášející)
PhDr. Hana Heiderová, PhD. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Rudolf Michalský, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UOSP051 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  (1) Úvod do chirurgie. Historie chirurgie. Přehled obecné chirurgie. Asepse a antisepse. Dezinfekce a sterilizace. Stavy vyžadující chirurgický zákrok. Kategorie chirurgických výkonů. Naléhavost chirurgických zákroků a rizika. První pomoc. Předoperační příprava a pooperační péče. Pooperační komplikace. Rány v chirurgii. Prevence nozokomiálních nákaz. Šok. Druhy šoku. Zásady léčby.
  1(1) Akutní břišní příhody: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie břišní stěny: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. Hernie.
  1(1) Chirurgie jícnu: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie žaludku a duodena: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace;
  anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění jater: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění žlučníku a žlučových cest: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální
  předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie paraalimentárních orgánů - chirurgická onemocnění slinivky a sleziny: klinické stavy; vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie tenkého a tlustého střeva: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
  1(1) Chirurgie konečníku: klinické stavy, vyšetřovací metody, speciální předoperační příprava; polohy pacienta v průběhu operace; anestézie; chirurgické výkony; rizika a komplikace v průběhu a po operaci.

  Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  2 Chirurgické ošetřovatelství. Ošetřovatelské zhodnocení chirurgického pacienta. Identifikace aktuálních a potenciálních perioperačních problémů. Formulace ošetřovatelských diagnóz. Stanovení plánu péče.
  1 Ošetřovatelský proces v předoperačním, intraoperačním a pooperačním období.
  2 Péče o rány. Akutní traumatické rány, pooperační rány, septické rány, aseptické rány.
  1 Ošetřovatelský proces u pacienta s náhlou příhodou břišní (ileus, peritonitida, apendicitida).
  2 Ošetřovatelský proces u pacienta s hernií.
  1 Ošetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním jícnu, žaludku a duodena.
  2 Ošetřovatelský proces u pacienta s chirurgickým onemocněním jater.
  1 Ošetřovatelský proce
Literatura
  doporučená literatura
 • ZEMAN, M. A KOL. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2003. info
 • KUBICOVÁ, Ľ. A KOL. Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. info
 • ZEMAN, M. ET AL. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2006. info
 • GALUSZKOVÁ, D. Klinická hematologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ANDRÉSOVÁ, A. Speciální patologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KORPAS, D. Základy radiologie pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0242-8. info
 • ADAMS, B., HAROLD, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-893-8. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Na semináře, které budou probíhat v nemocnici, se studenti dostaví s pomůckami: ochranný plášť, zdravotnická obuv, vizitka
Vypracování a odevzdání seminární práce
Rozsah seminární práce 3-6 stran.
Úspěšné absolvování zápočtového testu minimálně 80 % úspěšnost
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.