UOSP054 Klinická biochemie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 1 HOD/TYD, Cvičení 5 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Stanovská (přednášející)
Mgr. Lenka Stanovská (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UOSP049 Fyziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické biochemie, na které navazují další oborové předměty z ošetřovatelství. Informuje o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu a jeho změnách v souvislosti s různými druhy onemocnění a poruch. Důležitou součástí jsou informace o metodách a technikách odběru biologického materiálu, jeho označování, uchování a odesílání ke zpracování do laboratoří. Seznamuje studenty i s jednoduchými metodami biochemických vyšetření, které se používají v primární péči a v domácnosti.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Klinická biochemie a její postavení mezi lab. obory,diagnostický a terapeutický význam bioch. vyšetření.
  1 Odběr biologického materiálu. Speciální biochemická vyšetření, funkční testy.
  1 Preanalytické vlivy na výsledek lab. vyšetření.
  1 Základní biochemická vyšetření - principy.
  1 Stanovení některých biochemických parametrů na přístrojích u lůžka pacienta (POCT).
  1 Stanovení acidobazické rovnováhy v krvi na přístrojích POCT.
  1 Celkové vyšetření moče - základní principy stanovení.
  1 Fyziologické rozmezí základních biochemických paramerů.
  1 Interpretace biochemických výsledků v klinické praxi, postanalytické vlivy.
  Obsahové zaměřeni seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Praktické zásady při odběrech kapilární a venózní krve (anaerobní odběry).
  1 Transport biochemického materiálu a preanalztické zpracování (centrifugace krve). Interpretace biochemických výsledků v klinické praxi,
  postanalytické vlivy. Vyšetření glukózy v kapilární krvi na glukometrech.
  1 Praktické zásady při odběru moče (jednorázová porce, sbíraná za čas. Období, konzervace). Chemické vyšetření moče pomocí
  indikačních papírků ( pH,ketolaátky,glukóza,bílkovina). Chemické vyšetření moče pomocí indikačních papírků
  (bilirubin,urobilinogen,krev).
  1 Praktické stanovení některých biochemických parametrů na přístrojích POCT. Praktické stanovení acidobazické rovnováhy na přístrojích
  POCT. Základní údržba přístrojů POCT.
  0,5 Exkurze na odborných úsecích oddělení klinické biochemie.
Literatura
  doporučená literatura
 • CHERNECKY,C.C., BERGER,B. J. Laboratory Tests and Diagnostic Procedures. 2nd ed. Philadelphia: W.B.Saunders Co, 1997 ISBN 0-7216-6793-7. info
 • KRUPOVÁ, L. Ošetřovatelská péče u akutních stavů. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • RACEK, J. Klinická biochemie. Praha:Galén. ISBN 80-7262-324-9. 2006. info
 • ODSTRČIL, J. Biochemie. Brno:NCO NZO. ISBN 80-7013-425-9. 2005. info
 • SCHNEIDERKA,P.et al. Kapitoly z klinické biochemie. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0678-X. 2004. info
  neurčeno
 • BUBNOVÁ, E.et al. Praktická cvičení z biochemie. Praha:Univerzita Karlova v Praze. ISBN 80-2460-158-3. 2000. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost
Nesplnění testu - ústní přezkoušení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.