UOSP096 Komplexní péče o klienty se stomiemi

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Naděžda Kubíková (cvičící)
Garance
Mgr. Naděžda Kubíková
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří znalosti a dovednosti sestry důležité pro výuku stomiků a patří ke komplexu základních znalostí a dovedností sestry v praxi. Výuka je praktická. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta/pacienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí.
Osnova
 • Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení :
  Počet hodin Témata
  1 Tracheotomie, Ileostomie, kolonostomie, urostomie
  1 Pomůcky pro péči o tracheostomie
  1 Pomůcky pro péči o stomie na trávicím traktu
  1 Ošetřování stomií u dětí
  1 Komplikace stomií a jejich řešení
  1 Úprava činnosti kolostomie a ileostomie
  1 Dieta u stomií na trávicím traktu
  1 Místní ošetřování stomií na trávicím traktu
  1 Rehabilitace stomiků
Literatura
  doporučená literatura
 • MARKOVÁ, M. Stomie gastrointestinálního a močového traktu.Brno:IDVZP,2005. info
 • MONSPORTOVÁ, M. Hospicová péče. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. ET AL. Komplexní péče o pacienta se stomií. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-432-6. info
 • FENDRYCHOVÁ, J., ŠEMOROVÁ, H. Ošetřování stomií u dětí. Brno:NCO NZO, 2005. ISBN 80-701-3426-7. info
 • CHROBOK, V., ASTL, J., KOMÍNEK, P. A KOL. Tracheostomie a koniotomie techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-031-3. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
" 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
" Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnost
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.