USESAK005 Cizí jazyk I - angličtina

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude vybaven schopností samostatně pracovat s odbornou literaturou, porozumět čtenému odbornému textu a reprodukovat jej, dovednostmi spojenými s tvorbou a využíváním odborného textu, jeho analýzou a interpretací, stejně tak jako schopnostmi diskutovat, argumentovat a shrnovat otázky související s problematikou studentovy badatelské činnosti a oboru.
Informace učitele
Písemný překlad odborného textu podle zaměření dizertační práce (20 stran), zpracování odborného životopisu, prokázání schopnosti vést diskuzi o tématu badatelské činnosti (5-10 min) a zvládnutí základních jazykových kompetencí pro odbornou a běžnou komunikaci.
Základní literatura:
JONES, L. Working in English: student's book. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
DINGEN, B. - FLINDERS, S. - SWEENEY, S. English for work and life - English 365, Student´s Book 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
HARDING, K. - TAYLOR, L. International Express, Student´s Book, Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2007.
KERR P. - JONES, C. Straightforward, Student´s Book, Intermediate. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2006.
Doporučená literatura:
DINGEN, B. - FLINDERS, S. - SWEENEY, S. English for work and life - English 365, Student´s Book 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
PRODROMOU, L. First Certificate Star, Practice Book Grammar and Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2003.
MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Další literatura dle doporučení pedagoga.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.