USESEN002 Metodologie společenských věd

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést posluchače do zdrojů poznávání zvláště vědeckého. Je diskutována role vědy jako teoretického systému, úloha faktů a dat ve vědě, rovněž problematika legitimizace vědeckých poznatků a základních problémů v současné teorii a metodologii vědy a to jak v obecné rovině, tak v rovině vztahů mezi teoriemi a metodologickými přístupy používanými ve společenských vědách.
Osnova
 • 1. Věda jako zvláštní obor lidské činnosti a poznání. Funkce vědy a bádání sociálního předmětu.
  2. Jazyk vědy a jeho funkce.
  3. Struktura vědeckého myšlení, výroky ve vědě.
  4. Hypotéza a její funkce.
  5. Paradigmata ve vědě, paradigmatické matice.
  6. Ověřování teorie.
  7. Pozitivismus. Objektivnost a měření, kvantitativní přístupy.
  8. Rozumění a interpretace. Subjektivnost a význam, kvalitativní přístupy.
  9. Vzájemné jednání. Interakce a systemická dynamika, integrované přístupy.
  10. Kvalita vědeckých poznatků, ohodnocení.
  11. Problém hodnot ve společenských vědách.
  12. Uplatnění výsledků vědeckého bádání ve společenských vědách, role interpretace.
Literatura
  povinná literatura
 • LOUČKOVÁ, I. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON (v tisku), 2009. ISBN 978-80-86429-79-3. info
 • FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Praha, 2005. info
 • BERGER, P., LUCKMANN, T. Společenská konstrukce reality. Praha, 1999. info
 • WALLERSTEIN, I. et.al. Kam směřují sociální vědy. Praha, 1998. info
 • WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha, 1998. info
 • DURKHEIM, E. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 1998. info
 • KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha, 1997. info
 • LYOTARD, J.F. O postmodernismu. Praha, 1993. info
 • PETRUSEK, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993. info
 • ANZENBACHER, A.:. Úvod do filosofie. Praha: SPN,, 1990. info
 • BERKA, K., RYBOVÁ,J. Logika a metodologie pro žurnalisty. Praha: Novinář, 1987. info
  doporučená literatura
 • ŠMAUSOVÁ, G. Interpretativní sociologie. In: Dopita, M.ed., "Konstrukce politična ze strany dětí". Olomouc: UP Olomouc, 2002. info
 • LOUČKOVÁ, I., ADAMS, A. "Research and Social Work." Pp.27-38, in Adams, A., Erath, P. and Shardlow S.M. ( Eds.). Key Themes in European Social Work. Lyme Regis: Russell House, 2001. info
 • GIDDENS, A. Unikající svět. Praha: SLON, 2000. info
 • HUBÍK, S. Sociologie vědění. Praha: SLON, 1999. info
 • WATZLAWICK. P. Jak skutečná je skutečnost? Konfrontace, 1998. info
 • CAMPBELLl, J.C. Mýty. Praha: Pragma, 1998. info
 • WEBER, M. Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta, 1997. info
 • BERTALANFY,L. von. Člověk - robot a myšlení. Praha: Svoboda, 1972. info
 • BATESON, G. Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine Books, 1972. info
 • CARNAP,R. Problémy jazyka vědy. Praha: Svoboda, 1968. info
 • RUSSEL,B. Logika, jazyk, věda. Praha: Svoboda, 1967. info
 • HEISENBERG,W. Fyzika a filosofie. Praha: Svoboda, 1966. info
Informace učitele
Vypracování minimálně tří dílčích úkolů realizovaných formou povinných cvičení a jejich odevzdání v písemné podobě .
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2014/USESEN002