UVSRPNVSR1 Němčina

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Vilém Sýkora
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
pokročilé znalosti němčiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz je jednosemestrální a je určen pro studenty magisterského studia s dobrými znalostmi německého jazyka. Cílem výuky je četba textu zvoleného podle obsahu učiva, jeho překlad a analýza v podobě otázek a odpovědí, tak aby studenti byli schopni reagovat na podněty a mohli si tak upevnit svoje znalosti v německém jazyce. Hodnocení studenta se bude odvíjet od jeho aktivity ve výuce a od výsledku jeho domácí přípravy v podobě zpracovaných referátů, úkolů a různých příspěvků do výuky. Budou probírána stěžejní témata, která se týkají studenty zvoleného studijního programu. Témata jsou čerpána z uvedených knih, popř. natištěných materiálů.
Osnova
 • 1. Umweltpolitik
  2. Datenschutz
  3. Zivilisationsprobleme
  4. Unsere Bedürfnisse
  5. Produktion
  6. Arbeitslosigkeit
  7. Sozialprodukt
  8. Markt
  9. Lohn
  10. Marketing
  11. Geld und Banken
Literatura
  povinná literatura
 • Sýkora, V. Übungsbuch mit politologischen Begriffen. Opava: Slezská univerzita, 2007. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Ekopress, 2001. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Písemný test v rozsahu probraného učiva, zejména znát lexikální, gramatickou úroveň, která byla aplikována v semestrální výuce, ovládat konverzační kontexty k jednotlivým tématům.
Vypracovat seminární práci v rozsahu 5 -6 stran v německém jazyce na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.