UVSRPVK028 Sociální politika I

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 9 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základními pojmy a principy teorie sociální politiky, objasňuje charakteristiky subjektů a objektů sociální politiky, přehledy nástrojů, jež sociální politika užívá k naplňování svých cílů.
Osnova
 • 1. Úvod do sociální politiky.
  2. Aktéři, funkce, principy a nástroje sociální politiky.
  3. Vývoj sociální politiky.
  4. Příčiny rozdílů a modely sociální politiky.
  5. Sociální zabezpečení jako základ sociální politiky.
  6. Pojetí sociálního státu.
  7. Krize a návraty sociálního státu.
  8. Vznik a typy sociálních událostí.
  9. Postavení sociální politiky a její chápání v Evropském společenství
  10. Nezaměstnanost jako sociální událost.
Literatura
  povinná literatura
 • Kolibová.H. Sociální politika 1. Opava: Optys, 2007. info
 • Krebs, V. Sociální politika. Praha: Aspi, 2002. info
 • BRDEK, M. Trendy v evropské sociální politice. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-25-1. info
 • Čapeková, M. Sociální politika. Bratislava: EF, 2001. info
 • HILL, M. Undestanding Social Policy. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. info
 • BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998. ISBN 80-85963-71-X. info
 • Kotous, J. Úvod do sociální politiky. Praha: UK, 1997. info
 • Musil, L. Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno: Doplněk, 1996. info
 • BARR, N. The Economics of the Welfare State. California: Stanford University Press, 1987. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Aktualita na sociálně politické téma.
Kvalifikovaná účast v diskusích na seminářích.
Seminární práce - využití komparace pro orientaci v dílčích problémech sociální politiky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.