UVSRPVK040 Vybrané kapitoly z penologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Vybrané kapitoly z penologie je poskytnout základní informaci o tomto specifickém oboru především na pozadí aktuálního stavu českého vězeňského systému a jeho včleňování do evropského kontextu. Posluchači budou seznámeni s příslušnými právními úpravami, s organizační strukturou Vězeňské služby ČR, aktuálními problémy vězeňského personálu a dalšími aktuálními otázkami penitenciární teorie a praxe.
Osnova
 • 1. Filozofie, cíle a účel trestání.
  2. Historické souvislosti udělování trestů.
  3. Právní úprava výkonu vazby.
  4. Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody.
  5. Právní úprava výkonu zabezpečovací detence.
  6. Negativní doprovodné jevy věznění.
  7. Problematika specializovaného výkonu trestu.
  8. Bezpečnostní problematika vězeňských systémů.
  9. Efektivita nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody.
  10. Organizační struktura českého vězeňství a personál věznic.
  11. Alternativní tresty a spolupráce Vězeňské služby s Probační a mediační službou ČR.
  12. Problematika reintegrace odsouzených osob do občanského života.
Literatura
  povinná literatura
 • Vyhláška č.292/2001 kterou se vydává Řád výkonu vazby. info
 • Vyhláška č.345/1999 kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody. info
 • Zákon č. 293/1993 o výkonu vazby. info
 • Zákon č.169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody. info
 • Zákon č.257/2000 o Probační a mediační službě. info
 • Zákon č.555/1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. info
 • HENDRYCH, I. Vybrané kapitoly z penologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-574-1. info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie I. díl. Liberec: TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-203-6. info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie II. díl. Liberec: TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-205-0. info
 • SOCHŮREK, J. Kapitoly z penologie III. díl. Liberec: TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-204-3. info
 • Evropská vězeňská pravidla, Příloha časopisu České vězeňství 1/2006. Praha, 2006. info
 • ČERNÍKOVÁ, V., MAKARIUSOVÁ, V. Úvod do penologie. Most: SPI, 1997. info
 • Mezník, T. a kol. Základy penologie. Brno: MU, 1995. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
; Zpracování seminární práce na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.