UODP082 Denní aktivity seniorů

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2018
Rozsah
Seminář 9 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří znalosti a dovednosti sestry důležité pro pochopení významu volného času klientů/pacientů. Je zaměřen zejména na seniory, ale seznamuje i s jinými věkovými kategoriemi včetně dětí. Nabízí cvičení u hudby, vhodné jak pro seniory, tak pro lidi s mentální retardací, poukazuje na nové možnosti využití volného času seniorů a lidí s handicapem. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice volnočasových aktivit seniorů a lidí s handicapem. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat pojmy volnočasových aktivit.Umí vysvětlit význam volnočasových aktivit u jednotlivých věkových kategorií a handicapů, zejména u seniorů. Odborné dovednosti: Student umí na základě získaných znalostí posoudit vhodnost dané aktivity pro konkrétního klienta/pacienta či skupinu. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ volnočasové aktivity pro seniory či lidi s handicapem. Kompetence: Student si získanou schopnost navrhnout vhodnou aktivitu bude nadále zdokonalovat ať už v rovině teoretické, tak v rovině praktické.
Osnova
 • 1. Volný čas, definice, pojmy.
  2. Význam volného času pro člověka.
  3. Volný čas seniorů.
  4. Volný čas jiných věkových kategorií.
  5. Cvičení seniorů u hudby v sedě a na invalidním vozíku.
  6. Cvičení zaměřené na rozvoj jemné motoriky 1.
  7. Cvičení zaměřené na rozvoj jemné motoriky 2.
  8. Rozvoj kognitivních funkcí u seniorů.
  9. Konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí.
Literatura
  povinná literatura
 • KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařs. ISBN 978-80-7013-535-8. 2011. info
 • KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2169-9. 2008. info
 • DYLEVSKÝ, I. Kineziologie. Praha: Alberta. ISBN 80-85792-08-7. 1994. info
 • PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Brno: IDV SZP. ISBN 80-7013-020-2. 1989. info
  doporučená literatura
 • DŰSSELDORFEROVÁ, E. Velká kniha pro malé mistry. Bratislava: Eeromedia Group-Ikar. ISBN 80-7202-699-2. 2000. info
 • KOCIÁNOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, J. Nápady pro celý rok. Praha: Dita. ISBN 80-85926-21-0. 1998. info
 • CIKÁNOVÁ, K. Malujte si s námi. Praha: Aventinum. ISBN 80-85277-84-0. 1996. info
 • KOCIÁNOVÁ, L., BENEDIKTOVÁ, S. Nápady pro podzim a zimu. Praha: Dita. ISBN 80-85926-10-5. 1996. info
Informace učitele
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností).
Prezentace vybraného tématu v seminárním cvičení.
Obhajoba a rozbor seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2018/UODP082