UNZSRD067 English for General Nursing 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2023
Rozsah
7cv+10sam/sem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 15. 12. 13:05–18:00 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout komunikační dovednosti v anglickém jazyce (psané i mluvené) v oblasti zdravotnické komunikace, seznámit studenty s odbornou terminologií a situacemi, které mohou nastat při výkonu povolání zdravotní sestry. Předmět zahrnuje procvičování základních jazykových dovedností (především speaking, dále listening, reading, a translation) s důrazem na porozumění odbornému textu a schopnost komunikovat v situacích specifických pro zdravotnické profese. Student se po absolvování předmětu bude orientovat ve frekventovaných zdravotnických termínech, zdravotnické dokumentaci a bude schopen reagovat v různých situacích, které se týkají výkonu povolání.
Osnova
 • 1. Úvod (motivace ke studiu, úroveň anglického jazyka)
  2. Lidské tělo (části těla, systémy, orgány)
  3. Zdravotní problémy (běžné obtíže a nemoci, symptomy)
  4. Ambulance (příjem pacienta, osobní údaje, zdravotní a rodinná anamnéza)
  5. Běžná vyšetření (vyšetření v ambulanci, během hospitalizace)
  6. Nemocnice (orientace, oddělení, zařízení, profese)
  7. Příjem pacienta k hospitalizaci (umístění na pokoj, rozvrh, edukace)
  8. Operace (průběh, anestezie, preoperační a postoperační péče)
  9. zdravotnická technika a zobrazovací metody
  10. Prezentace studentů
Literatura
  povinná literatura
 • PARKINSON, J., BROOKER, C. Angličtina pro sestry: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1282-2. info
  doporučená literatura
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk 1. Distanční studijní opora [online]. c2012, posl. akt. srpen 2012 [cit. 2012-08-23]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk 2. Distanční studijní opora [online]. c2012, posl. akt. srpen 2012 [cit. 2012-08-23]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • Lékařský slovník: anglicko-český a česko-anglický [CD-ROM]. Brno: Lingea, 2009. ISBN 978-80-87062-58-6. info
 • TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6. info
Výukové metody
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Demonstrace dovedností
Prezentace
Cvičení
Výklad
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne formou seminární prezentace - zadané zdravotnické téma zpracované formou PPT nebo frontální/interaktivní ústní prezentace.
Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 80% účast na výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2023/UNZSRD067