CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
0/0/16. Seminář 16 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Chylková (cvičící)
Mgr. Eva Gawlasová (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKEN1/01: Pá 8. 3. 13:55–15:30 A217, Pá 5. 4. 13:55–15:30 A217, Pá 26. 4. 13:55–15:30 A217, E. Gawlasová
CVABKEN1/03: Pá 8. 3. 15:35–17:10 A206, Pá 5. 4. 15:35–17:10 A206, Pá 26. 4. 15:35–17:10 A206, M. Chylková
CVABKEN1/04: Pá 8. 3. 10:35–12:10 A206, Pá 5. 4. 10:35–12:10 A206, Pá 26. 4. 10:35–12:10 A206, M. Chylková
CVABKEN1/05: Pá 8. 3. 13:55–15:30 A206, Pá 5. 4. 13:55–15:30 A206, Pá 26. 4. 13:55–15:30 A206, M. Chylková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( CVABKDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 , CVABKDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 , CVABKDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3 , CVABKDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 90/175, pouze zareg.: 2/175
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for internships, customer service and application procedure, to solve situations like preparation of an internship, meeting people for the first time, handling customers, writing emails and letters, applying for a job, preperation for a job interview, writing a CV and a cover letter.
Osnova
 • 1. Gaining experience ? Internships abroad
  Giving personal details. The time. Dates. Present Simple. Adverbs of frequency. Prepositions of time. Presentation relating to internships.
  2. Gaining experience ? Meeting people and making conversation
  Expressions for meeting people and making conversation. Greetings and introduction. Making small talk. At an international conference.
  3. Customer satisfaction ? Customer service
  Keeping your customers. Good customer service. Present continuous. Requests. Offers of help. Invitations.
  4. Customer satisfaction ? Contacting customers ? Telephoning, formal letters and emails
  Collocations relating to customer service. Verbs and expressions relating to telephoning. Formal letters and emails. Starting and signing off.
  5. Job interviews and career ? Job application
  Job search. Getting your dream job. Answering questions about your CV. Adjectives to describe your personality. Collocations relating to job-seeking. Past tenses. Expressions for interviews.
  6. Job interviews and career ? CVs
  Information included in a CV. Order of information. Expressing information in a dynamic way. CVs to give a good impression.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2018, 123 s. info
 • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-43780-7. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-58662-7. info
 • CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
tutoriál
Metody hodnocení
průběžné testy - písemný 20 bodů/ústní 20 bodů seminární práce 10 bodů zápočtový test 50 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/CVABKEN1