CVABPDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPDE3/01: Út 20. 2. 8:05–8:25 VB123, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( CVABPDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 || CVABKDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 )
nejsou požadovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 3 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/3, pouze zareg.: 0/3
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí problematiky určené sylabem předmětu tak, aby studenti mohli: - porozumět odborné komunikaci ve firmě, - sami ústně komunikovat, - písemně popisovat situace v sylabu - vést rozhovory.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat firmu, - aktivně vystupovat na veletrhu, - dojednat termíny, zrušit termíny, změnit termíny, - vést rozhovory s jednotlivými odděleními ve firmě, - vést jednání.
Osnova
 • 1. Firmenporträt
  Abteilungen und Aufgaben. Betrieb, Unternehmen, Firma, Konzern. Firmenporträts.
  2. Produkt
  Der Weg zum Auftrag. Einsatzgebiet und Verwendungszweck. Produktbeschreibung.
  3. Terminplanung
  Problemlösung. Terminverschiebung. Bitten und Begründungen. Argumente für und gegen Vorschläge. Reklamation.
  4. Messebeteiligung
  Messeziele. Messevorbereitung. Ablaufplan. Kontakte auf der Messe. Anforderungen an den Messestand.
  5. Auftragseingang
  Planung der Auftragsabwicklung. Eingang der Anfrage. Angebotsabgabe. Auftragseingang. Auftragsbestätigung. Erteilung des Akkreditivauftrags durch den Kunden. Zahlung des Rechnungsbetrags durch die Bank. Auftragsbearbeitung. Abnahme des Fertigprodukts. Versand.
  6. Projektplanung
  Das müsste erledigt sein. Da läuft etwas nicht nach dem Plan. Abweichungen zwischen Soll und Ist. Aufforderungen an sich selbst und an andere.
  7. Teilschritte in der Reihenfolge
  Ein Projekt vorstellen. Vermutungen. Was muss gemacht werden. Ablaufbeschreibung.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 3. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BECKER, N. und J. BRAUNERT. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Wirtschaftsdeutsch aktuell. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-58-3. info
 • BUSCHA, A. und G. LINTHOUT. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • BECKER, N., J. BRAUNERT and H. EISFELD. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
  doporučená literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 2. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 78-80-7248-964-0. info
 • BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Slovník profesní němčiny. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info
 • BRAUNERT, J. und W. SCHLENKER. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart: Klett, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • BRAUNERT, J. und W. SCHLENKER. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart: Max Hueber, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
Výukové metody
výklad gramatiky, poslech, konverzace, prezentace, souvislý projev, písemný projev
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: účast a diskuse na seminářích, průběžné testy. Hodnotící metody: povinná účast na seminářích 60 %, diskuze na seminářích, průběžný ústní test (20 % hodnocení), průběžný písemný test (20 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Požadavky na studenta: účast a diskuse na seminářích, průběžné testy.
Hodnotící metody: povinná účast na seminářích 60 %, diskuze na seminářích, průběžný ústní test (20 % hodnocení), průběžný písemný test (20 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/CVABPDE3