CVABPJA3 Profesní angličtina 3

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Gawlasová (cvičící)
Garance
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPJA3/01: Po 25. 9. 12:40–13:00 VB129, E. Gawlasová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( CVABPJA1 Profesní angličtina 1 || CVABKJA1 Profesní angličtina 1 ) && ! NOWANY ( CVABPJN1 Profesní němčina 1 , CVABPJN2 Profesní němčina 2 , CVABPJN3 Profesní němčina 3 , CVABPJN4 Odborný jazyk německý 4 )
Student si může zapsat část 3., má-li splněny části 1. a 2., případně studuje-li současně části 2. a 3.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne úrovně 2. stupně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází. Kromě obvyklých jazykových dovedností si student prohloubí dovednosti vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále si rozšíří schopnost samostatné práce s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).
Osnova
 • 1. Corporate culture 1
  2. Corporate culture 2
  3. Corporate culture 3
  4. Corporate culture 4
  5. Customer support 1
  6. Customer support 2
  7. Customer support 3
  8. Customer support 4
  9. Careers 1
  10. Careers 2
  11. Careers 3
  12. Careers 4
  13. Summary and revision

  1. Corporate Culture
  Work culture and placements, Scan reading, Discussion, Listening for gist, Work organization and responsibility, Listening for detail, Discussion and presentation.
  2. Corporate Culture
  Past tenses and advice structures. Listening for detail, Giving advice, Meeting, One-to-one, discussion, Listening for detail.
  3. Corporate Culture
  A placement report, Skim reading, Reading for detail, Writing.
  4. Corporate Culture
  Case study. Counseling, Counseling language, Roleplay.
  5. Customer support
  Call centres, Reading and summarizing, Predicting and listening, Customer service and telephoning, Adjectives, Describing problems, Collocations.
  6. Customer support
  Asking questions and giving instructions, Listening, Making request, Giving instructions.
  Dealing with problems by telephone, Listening, Improving a conversation, Handling problems.
  7. Customer support
  Formal and informal correspondence, Skim reading, Reading for detail.
  8. Customer support
  Case study - Cybertartan Software, Reading and listening.

  9. Careers
  Career choices, Listening for detail, Scan reading, Careers, personal skills and qualities, Vocabulary, Collocations.
  10. Careers
  Present tenses, Listening, Discussion, Job interviews, Speaking, Roleplay.
  11. Careers
  A CV, Skim reading, Reading for detail, Writing a CV.
  12. Careers
  Case study - Gap years and career breaks, Reading and discussion, Writing and roleplay.
  13. Summary and revision
  Summarising the topics, grammar structures and lexis, revision exercises.
Literatura
  povinná literatura
 • KARPETA, J. Business English 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-832-2. info
 • ALLISON, J, EMMERSON, P. The Business Intermediate. Student's Book. Oxford: Macmillan Education, 2007. ISBN 978-1-4050-8185-6. info
  doporučená literatura
 • VINCE, M. New Intermediate Language Practice with Key. Oxford, 2007. ISBN 9781405007689. info
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů. Studenti, kteří danou část jazyka opakují, nemají povinnou 60% docházku.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž34
Seminář26
Zápočet30
Celkem90
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPJA3