CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Gawlasová (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPJA4/01: Út 11:25–13:00 A422, E. Gawlasová
CVABPJA4/02: Út 8:05–9:40 A422, E. Gawlasová
CVABPJA4/03: Út 9:45–11:20 A422, E. Gawlasová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( CVABPJA2 Profesní angličtina 2 || CVABKJA2 Profesní angličtina 2 )
Student si může zapsat část 4., má-li splněny části 1., 2. a 3., případně studuje-li současně části 3. a 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 62/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for economics, banks and money, market, marketing, employment/unemployment, to specify terms of macroeconomics and microeconomics, to describe current trends, to explain the organizational structure of the CNB and its role, to name some types of money, market principles, to specify marketing mix, market research, to clarify the main features of employment and unemployment in the CR.
Osnova
 • 1. Economics ? firm, employment, unemployment
  Macroeconomics. Microeconomics. Terms related to economics. Describing trends. Passive voice.
  2. Banks
  The Czech National Bank and its functions. Legal status. Organizational structure. Bank activities and operations. Bank products.
  3. Money
  Types of money. Terms related to money. Interest rate. Trends. Financial markets.
  4. Market
  What is market? Market elements ? demand, supply, price. Functions of a market. Competition. Costs.
  5. Marketing
  What is marketing? Marketing mix. Marketing plan and strategies. International marketing.
  6. Employment
  Inflation and employment. Work and employment. Jobs and terms related to jobs. Working time. Remuneration. Job benefits.
  7. Unemployment
  Types and causes. Unemployment rate. Unemployment benefits. Unemployment and inflation.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 1. Díl. Praha, 2010. ISBN 979-80-246-1807-4. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 2. Díl. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1809-8. info
 • ALLISON, J., EMMERSON, P. The Business Intermediate. Student's Book. Oxford: Macmillan Education, 2007. ISBN 978-1-4050-8185-6. info
  doporučená literatura
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích průběžný test - písemný 20 bodů prezentace 20 bodů zápočtový test 60 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPJA4