CVABPJN2 Profesní němčina 2

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPJN2/01: Čt 7. 10. 15:35–15:55 VB123, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Student si může zapsat část 2., má-li splněnu část 1., případně studuje-li současně části 1. a 2.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne 1. stupně úrovně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází. Kromě obvyklých jazykových dovedností se student naučí samostatně vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále se naučí samostatné práci s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen komunikovat na příslušná témata probírané látky.
Osnova
 • 1. Dienstleistungsauftrag
  2. Outsourcing
  3. Kontaktaufnahme am Messestand
  4. Betriebsalltag
  5. Abwesenheit vom Arbeitsplatz
  6. Zwischenfälle, Versäumnisse
  7. Sicherheit am Arbeitsplatz
  8. Sicherheitsschilder, Sicherheitsmaßnahmen
  9. Brandschutz
  10. Arbeitsunfälle
  11. Marketing und Werbung
  12. Markennamen, Werbebotschaften
  13. Produkteigenschaften, Produktnamen
  1. Dienstleistungsauftrag
  Meinungsbildung in der Geschäftsleitung, Abteilungsleiterbesprechungen, Begründungen: weil, denn, nämlich, wegen + Genitiv.
  2. Outsourcing
  Outsourcing - Argumente für und gegen Outsourcing, Beispiele für das Outsourcing: Werbung, Transport, Kantine, Gebäudereinigung, EDV, Wartung und Indstandhaltung des Fuhrparks, Hausdruckerei.... Indirekte Fragesätze.
  3. Kontaktaufnahme am Messestand
  Argumente für den Messebesuch, Hallen- und Geländeplan, Messe-Info, ein Messegespräch, Nachmessekontakt. Futur: Versprechen, Vermutung.
  4. Betriebsalltag
  Personalplanung, formelle und informelle Gespräche am Arbeitsplatz, Gespräche unter Mitarbeitern. Nebensätze. Passiv. Aufgrund + Genitiv.
  5. Abwesenheit vom Arbeitsplatz
  Ursachen für die Abwesenheit. Ausfallzeiten. Fehlzeiten (gesetzliche, tarifliche, dienstliche, innerbetriebliche, persönliche). Trennbare und untrennbare Vorsilben bei Verben, Vorsilben bei Nomen.
  6. Zwischenfälle, Versäumnisse
  Beispiele für Zwischenfälle und Versäumnisse: eine falsche Lieferung, ein Brand, ein Arbeitsunfall, eine Verwechslung, eine Verspätung, ein Missverständnis, ein Produktionsfehler, ein unerwarteter Besuch. Präteritum/Plusquamperfekt: nachdem, bevor.
  7. Sicherheit am Arbeitsplatz
  Einweisung in die Sicherheit im Betrieb. Schilder zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Man soll/muss/darf/kann....
  8. Sicherheitsschilder, Sicherheitsmaßnahmen
  Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz, Bedeutung von Schildern: Verbot, Gebot, Warnung, Hilfe/Rettung, Gefahr. Dient zu,/dient dazu, zu....
  9. Brandschutz
  Verhaltensregel im Brandfall, Brände verhüten, eine Brandmeldung. Konjunktionen während/dagegen.
  10. Arbeitsunfälle
  Unfälle am Arbeitsplatz, Unfälle verhüten, betriebliche Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitseinrichtungen, Beschreibung von Schadensfällen, die Unfalanzeige, Unfallberichte. Konjunktiv I: Indirekte Rede (Gegenwart und Vergangenheit).
  11. Marketing und Werbung
  Werbespots, Markennamen, Vertriebswege, Vertriebskonferenzen. Adjektiv - Nomen (-heit, -keit, -ung). Wieso? - Weil... Regel und Ausnahme.
  12. Markennamen, Werbebotschaften
  Was vermitteln die Werbebotschaften? Welche Vorstellungen verbindet man mit Markennamen? Konditionalsatz (Verb am Satzanfang).
  13. Produkteigenschaften, Produktnamen
  Produkteigenschaften: umweltfreundlich, vielseitig, naturverbunden, hochwertig, wirksam, leistungsfähig, gründlich, hautfreundlich, angenehm, .... Was soll ein Produktname darstellen? Wortbildung: Adjektive - Nomen.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • Buscha, Anne, Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
 • Kerstin Namuth, Thomas Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
 • Eismann, V. Wirtschafstkommunikation Deutsch 2. Linz, 2005. ISBN 3-468-90476-2. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů. Studenti, kteří danou část jazyka opakují, nemají povinnou 60% docházku.

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 4
Seminář 26
Zápočet 30
Celkem 60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/CVABPJN2