CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPKPT/01: Út 9:45–11:20 A318, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Nejsou zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 6/25
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy komunikace tak, aby byli v praxi schopni rozpoznat bariéry v komunikaci, uměli překonávat komunikační problémy a byli připraveni zvládat problémové pracovní situace. Pozornost je věnována i mezinárodnímu obchodnímu jednání a jeho zvláštnostem a argumentačním a přesvědčovacím technikám. Zároveň budou studenti seznámeni se základy komunikace s médii a se způsoby krizové komunikace s médii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy komunikace, - aplikovat teoretické znakosti z komunikačních teorií na konkrétní situaci, - identifikovat empatický přístup při komunikaci, - aplikovat správné prvky verbální a neveverbální komunikace v prax,i - analyzovat manipulativní prvky v komunikaci, - používat prvky aktivního naslouchání v praxi, - aplikovat poznatky o přesvědčování na konkrétní projev.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Zásady lidské komunikace
  2. Komunikační teorie
  3. Aktivní naslouchání
  4. Komunikační šumy
  5. Technika kladení otázek
  6. Konfliktní situace, druhy konfliktů a jejich zvládání
  7. Příprava a realizace obchodního jednání
  8. Mezinárodní obchodní jednání a jeho specifikace
  9. Vyjednávání
  10. Argumentační a přesvědčovací techniky
  11. Základy komunikace s médii
  12. Základy krizové komunikace s médii
  13. Nácvik konkrétního přesvědčovacího projevu
Literatura
  povinná literatura
 • VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0. info
 • Bednář, V. Mediální komunikace pro management. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3629-7. info
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5. info
 • DE VITO, J., A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 80-7169-988-. info
  doporučená literatura
 • FRITZSCHE, T. Jak přesvědčivě vyjednávat. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5726-1. info
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4485-8. info
 • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4821-4. info
 • ZAMYKALOVÁ, M. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-28-2. info
Výukové metody
diskuse, problémové učení, případové studie, nácvik specifických komunikátů
Metody hodnocení
účast na semináři, diskuse, samostatný projev
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 60 %, diskuze na seminářích, ústní prezentace, závěrečný projev.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPKPT