CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Helešicová (cvičící)
Garance
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPTS1/01: Po 12:30–14:00 ZS Del, J. Helešic
CVABPTS1/02: Po 18:00–20:00 VYHL, J. Helešic
CVABPTS1/03: Út 8:00–9:30 STARS, J. Helešic
CVABPTS1/05: Út 12:30–14:00 VYHL, J. Helešic
CVABPTS1/06: Čt 12:30–14:00 ZS Del, J. Helešic
CVABPTS1/07: Út 14:30–16:00 VYHL, A. Helešicová
CVABPTS1/08: Čt 10:00–11:00 VYHL, J. Helešic
CVABPTS1/09: Čt 11:00–12:00 VYHL, J. Helešic
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && ( FORMA ( P ) || FORMA ( Z ))
Odpovídající zdravotní stav. K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem našeho programu volitelných rekreačních a sportovních aktivit pro studenty bakalářských studjiních programů je individuální výběr zdravotně orientované tělesné zátěže na základě - zájmu, zdravotního stavu, fyzické kondice, časových možností, předchozí sportovní zkušenosti atd. Nabídka jednotlivých specializací se každým semestrem v jistém rozsahu obměňuje, a to s přihlédnutím k zájmu studentů, sezóně daného sportu, možností materiálního a personálního zabezpečení, výši přidělených finančních prostředků, dosažitelností vhodných prostor pro výuku atd. Pestrost a různorodost nabízených sportovních specializací je hlavní charakteristikou tohoto programu. Dané specializace se v mnoha případech vnitřně dále člení na základní výuku a výkonnostní sportovní trénink, dle úrovně posluchačů i postupnosti výuky. Výuka může mít formu pravidelné semestrální výuky, formu krátkodobých intenzivních soustředění a formu blokové výuky.
Osnova
 • Tělesná zdatnost přestává být v současnosti jednoznačně orientovanou výkonovou kategorií. Ve stále větší míře je chápána jako nezbytný předpoklad pro účelné fungování lidského organismu. Do popředí vystupuje její zdravotní - preventivní působení a její pozitivní vliv na celkovou výkonnost bez striktního rozdělení na pracovní a duševní výkonnost. Velmi je zdůrazňována role tělesné zdatnosti ve spojitosti s redukcí některých negativních dopadů současného životního stylu, často spojených s hypokinézí. Vyšší úroveň tělesné zdatnosti, jako důsledek pravidelně prováděných pohybových aktivit, redukuje některé rizikové faktory civilizačních chorob. Zdravotně orientovaná zdatnost se ve svém důsledku může projevovat jako stav dobrého bytí (well-being), který dovoluje lidem vykonávat kvalitně a s vysokým nasazením nezbytné každodenní aktivity. Z hlediska kultivace zdatnosti je důležité, že její úroveň v dospělosti je rozhodující mírou ovlivňována úrovní zdatnosti v dětském a mládežnickém věku, a to za předpokladu, že tělesně zdatní jedinci pokračují ve fyzicky aktivním životě. Klíčem k úspěchu není jen pohybová aktivita v dětství a mládí, nýbrž setrvání ve fyzicky aktivním životě vhodnými pohybovými činnostmi.
  Obsahem předmětu Tělovýchovné a sportovní aktivity jsou především následující specializace: aerobní a kondiční cvičení, aquaerobic, fitnes a kondiční cvičení, kondiční a zdravotní plavání, spining, zdravotní tělesná výchova a rehabilitační cvičení, sebeobrana, aikido, badminton, bowling, stolní tenis, tenis, squash, košíková, kopaná, nohejbal, odbíjená, plážový volejbal, florbal, hokejbal, lední hokej, softbal a basebal, netradiční sporty, šipky, turistika, cyklistika a další dle podmínek.
  Vlastní semestrální výuka je členěna na jednotlivé lekce jež mohou být dle potřeby zařazeny do bloků:
  1. Seznámení se s bezpečnostními předpisy pro provádění tělovýchovných aktivit, seznámení se s místními podmínkami, diagnostika úrovně zdravotních a pohybových předpokladů pro danou specializaci.
  2.- 3. Specifika přípravy organismu na pohybovou zátěž, pravidla sportovních soutěží, nácvik a zdokonalování pohybového rámce dané sportovní specializace.
  4. Hra a její význam v životě člověka. Hra s upravenými pravidly
  5.- 6. Zdravotně orientovaná tělesná cvičení a rehabilitace jednostranně orientované tělesné aktivity. Nácvik a zdokonalování pohybového rámce dané sportovní specializace.
  7. Hry a soutěže dané specializace. Hry s upravenými pravidly.
  8.-9. Individuální herní činnosti a participace na kolektivním výkonu. Taktika činností jednotlivce a kolektivu.
  10. Hry a soutěže dané specializace.
  11. Výkonnostně orientovaný trénink dané specializace. Organizace soutěží a závodů.
  12. Hry a soutěže dané specializace.
  13. Hry a soutěže dané specializace. Vyhodnocení výuky.

Literatura
  doporučená literatura
 • VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3576-4. info
 • VAVÁK, M. Volejbal: kondiční příprava. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3821-5. info
 • STENUDD, S. Aikido: mírumilovné bojové umění. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0094-5. info
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2. info
 • SYSLOVÁ, V. A KOL. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. II. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2008. ISBN 80-86586-15-4. info
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-72-4. info
 • HÁJKOVÁ, J. Aerobic: soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1311-X. info
 • KARCZMARCZYK, R. Florbal: učebnice pro trenéry. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1271-3. info
 • PERIČ, T., PŘEROST, M. KADANÉ, J. Hokejbal - průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1801-4. info
 • HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006. ISBN 80-868-4539-7. info
 • HOFER, Z. A KOL. Technika plaveckých způsobů. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-246-1205-4. info
 • HÁLKOVÁ, J. A KOL. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. I. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-15-4. info
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6. info
 • SKRUŽNÝ, Z. A KOL. Technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0383-1. info
 • HNÍZDIL, J. KIRCHNER, J. NOVOTNÁ, D. Spinning. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0350-5. info
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2. info
 • MENDREK, T. Badminton: technika, trénink, výběr z pravidel. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0578-8. info
 • JANÍK, Z. Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-055-7. info
 • VOTÍK, J. Fotbal: trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0463-3. info
 • MARŠÁLEK, P., PAVLÍK, V. Nohejbal. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0674-1. info
 • SÜSS, V., MATOUŠKOVÁ, P. Squash. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0477-3. info
 • PERIČ, T. Lední hokej - trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0472-2. info
 • HÝBNER, J. Stolní tenis. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0306-8. info
 • JANKOVSKÝ, J. Tenis: nácvik úderů, taktika hry, stavba a údržba kurtů. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0169-3. info
 • DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5. info
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobic: moderní formy aerobicu, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobicu. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0057-3. info
 • JOHN, J., NOSEK, A. Bowling a kuželky. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-9048-3. info
 • MOTYČKA, J. ET AL. Teorie plaveckých sportů. Brno: MU, 2001. ISBN 80-210-2711-8. info
 • CLARK, N. Sportovní výživa pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonnostní trénink. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9047-5. info
Výukové metody
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Aktivní účast na minimálně 70 % celkového rozsahu semestrální výuky, tj. 9 cvičení.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž41
Účast na výuce26
Zápočet30
Celkem97
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABPTS1