EVSBKZHP Hospodářská politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Pá 1. 3. 17:15–18:50 A206, Pá 22. 3. 17:15–18:50 A206, Pá 19. 4. 17:15–18:50 A206
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět lze zapsat nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje základní poznatky jak dílčích politik, tj. fiskální, monetární a vnější obchodní měnové politiky, tak i jednotlivých segmentů hospodářské politiky, kde seznamuje posluchače s jejich instrumentariem a možnostmi jejich systémového začlenění do tvorby a realizace praktické hospodářské politiky. Stručně vymezuje také proces transformace české ekonomiky do Evropské unie.
Osnova
 • 1. Úvod do hospodářské politiky
  2. Stručný vývoj teorie hospodářské politiky
  3. Dílčí hospodářské politiky - fiskální, monetární a vnější obchodní měnová politika
  4. Stabilizační politika
  5. Strukturální politika
  6. Politika na ochranu hospodářské soutěže
  7. Důchodová politika
  8. Sociální politika
  9. Politika zaměstnanosti
  10. Regionální politika
  11. Ekologická politika
  12. Mikroekonomická politika státu
  13. Hospodářská politika v ČR v období transformace, vývoj ČR a EU
  1. Definice hospodářské politiky, subjekt a objekt, institucionální prostředí. Členění, koncepce a typy hospodářské politiky. Cíle, nástroje a účinnost hospodářské politiky, magický čtyřúhelník.
  2. Merkantilisté a fyziokrati, etapa klasické ekonomie, etapa keynesovy ekonomické teorie, neokonzervativní obrat v hospodářské politice, angloamerický směr, kontinentální směr, ordoliberalismus, současné směry v teorii hospodářské politiky.
  3.Fiskální politika, státní rozpočet, saldo, veřejný dluh. Cíle a nástroje, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky. Monetární politika - cíle a nástroje, expanzivní a restriktivní politika, její krátkodobé a dlouhodobé účinky, dilema centrální banky. Vnější obchodní a měnová politika - protekcionismus a liberalismus, cíle a nástroje. Vládní regulace. Platební bilance a její vývoj v ČR.
  4. Hospodářský cyklus, jeho příčiny. Cíle a nástroje stabilizační politiky, využití rovnovážných modelů pro stabilizační politiku, monetární, fiskální a vnější obchodní a měnová politika v procesu stabilizace ekonomiky, koncepce stabilizační politiky, problematika zpoždění, očekávání a zdanění.
  5. Pojetí struktury, strukturální změny, strukturální krize. Motivy a teoretické přístupy ke strukturální politice. Pojetí, typy a oblasti strukturální politiky, její cíle a nástroje. Vybrané aspekty strukturální politiky ČR a EU.
  6. Konkurence a konkurenční prostředí, teoretické koncepce, formy omezení konkurence. Cíle, nositele a nástroje politiky na ochranu hospodářské soutěže. Vybrané právní normy a aplikace politiky ochrany hospodářské soutěže v ČR a EU.
  7. Pojetí důchodu a bohatství, prvotní rozdělení důchodů, rozdíly v důchodech, měření nerovností. Teoretická východiska - liberální, konzervativní a socialistické pojetí. Rozpory v rozdělování. Nástroje důchodové politiky. Aplikace důchodové politiky v ČR a EU.
  8. Pojetí, typy, principy a funkce sociální politiky. Cíle a nástroje sociální politiky. Vybrané právní normy v oblasti sociální politiky a aplikace sociální politiky v ČR a EU.
  9. Teoretická východiska, nabídka práce, poptávka, úloha odborů na trhu práce. Formy nezaměstnanosti. Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Vybrané právní normy v dané oblasti. Případy aplikace politiky zaměstnanosti v ČR a EU.
  10. Pojetí, motivy, determinanty, zásady a nástroje regionální politiky. Teoretická východiska. Vybrané právní normy v dané oblasti. Aplikace regionální politiky v ČR a EU.
  11. Vymezení životního prostředí, vztah makroekonomické souvislosti tvorby ochrany a tvorby životního prostředí, makroekonomické cíle a ochrana životního prostředí, nástroje ekologické politiky. Vybrané právní normy v dané oblasti. Aplikace ekologické politiky v ČR a EU.
  12. Podněty a nástroje mikroekonomické polit
Literatura
  povinná literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika. SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-839-1. info
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • VINCUR, P. A KOL. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-80-4. info
 • ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha, 2006. ISBN 80-867-30-04-2. info
 • PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-370-6. info
 • SLANÝ, A., FRANC. A. Hospodářská politika: distanční studijní opora. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3476-9. info
 • SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7. info
  doporučená literatura
 • PELLEŠOVÁ, P. Vybrané kapitoly hospodářské politiky pro malé a střední podniky. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-047-4. info
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8. info
 • SPĚVÁČEK, V., VINTROVÁ, R., HÁJEK, M. ŽĎÁSEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. Politická ekonomie, 2006. info
 • GERBET, P. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7. info
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české republiky po vstupu do EU. Praha: Linde, 2004. ISBN 80- 86131-35-1. info
 • HOLUB, A. A KOL. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-86419-43-6. info
 • SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3. info
 • PAULÍK, T. Hospodářská politika. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-148-7. info
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-159. info
 • SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-991-X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Zpracování seminární práce na vybrané téma v rozsahu 8-10 stran, uspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž97
Přednáška6
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/EVSBKZHP