EVSBPPPR Pracovní právo

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaromír Richter (přednášející)
Garance
JUDr. Jaromír Richter
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 A217
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( EVSBAPRA Law || EVSBPPRA Právo || EVSBPLAW Právo || EVSBPPRA Právo || PEMBAPRA Law || PEMBPPRA Právo || PEMBPPRA Právo )
Absolvování předmětu Právo a Obchodní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývající z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Výklad je doplněn aktuálně o postavení státních úředníků a úředníků územně správných celků v pracovně právních vztazích.
Osnova
 • 1. Pojem pracovního práva a jeho místo v právním systému
  2. Prameny pracovního práva
  3. Pracovně právní vztahy v Evropské unií
  4. Vznik, změna a zánik pracovního poměru
  5. Pracovní doba a doba odpočinku
  6. Práva vyplývající z pracovního poměru
  7. Mzda a náhrada mzdy
  8. Náhrada výdajů o poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
  9. Vznik a náhrada škody
  10. Překážky v práci a náhrada mzdy při překážkách v práci
  11. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  12. Pracovně právní vztahy ve státní službě
  13. Pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků
  1. Úvod do pracovního práva. Pojem pracovní právo. Pracovní právo v právním řádu ČR. Ochranná, organizační a výchovná funkce pracovního práva.
  2. Ústavní východiska pracovního práva. Mezinárodní prameny pracovního práva. Struktura zákoníku práce. Vztah zvláštní právní předpisy a zákoníku práce vč. delegace ustanovení občanského zákoníku. Předmět úpravy zákoníku práce. Interní právní předpisy zaměstnavatele.
  3. Pojem pracovně právní vztah. Základní zásady pracovně právních vztahů. Vymezení pojmu závislá práce. Vznik pracovněprávní způsobilosti zaměstnance a zaměstnavatele. Zastupování v pracovně právních vztazích. Stát jako subjekt pracovně právních vztahů. Odborové organizace
  a další subjekty zastupující zaměstnance v pracovně právních vztazích. Informace v pracovněprávních vztazích.
  4. Skutečnosti zakládající vznik pracovního poměru. Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru. Vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva a její obsah. Změny subjektu a obsahu pracovního poměru. Převedení na jinou práci. Formy skončení pracovního poměru a neplatné rozvázání pracovního poměru. Hromadné propouštění. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Agenturní zaměstnávání. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
  5. Pojem pracovní doba a její vývoj. Pracovní doba a její rozvržení. Základní, zkrácená a kratší pracovní doba. Pracovní režim ? směna. pracovní pohotovost, práce přesčas a práce noční. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby ? pružná pracovní doba. Konto pracovní doby. Evidence spojená s pracovní dobou.
  6. Doba odpočinku. Přestávky v práci. Dovolená za kalendářní rok a dovolená za odpracované dny. Čerpání dovolené. Krácení dovolené. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce.
  7. Mzda, plat a odměna z dohod. Příplatky ke mzdě a platu. Výplata a splatnost mzdy a platu. Minimální a zaručená mzda. Srážky z příjmu z pracovního poměru.
  8. Překážky v práci. Druhy cestovních náhrad, náhrada jízdních výdajů, náhrady při přeložení, cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě, náhrady při výkonu práce v zahraničí
  9. Důvody a východiska právní úpravy. Užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele.
  Prostředky a formy kontroly. Kamerové systémy na pracovištích. Odposlechy a záznamy telefonických hovorů a elektronické pošty. Kontrola listovních zásilek. Doručování.
  10. Vymezení pojmu škoda a její vznik v pracovně právním vztahu. Odpovědnost za škodu na straně zaměstnance a zaměstnavatele, náhrada škody.
  11. Vymezení pojmů pracovní úraz a nemoc z povolání. Objektivní odpovědnost zaměstnavatele.Náhrady při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
  12. Vymezení pojmu státní služba a její právní úprava. Pracovně právní poměr ve státní službě a vztah zákona k
Literatura
  povinná literatura
 • RICHTER, J. Pracovní právo. SU OPF Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-919-0. info
 • RICHTER, J. Praktický průvodce zákoníkem práce. IV. vydání. Karviná: PARIS, 2009. ISBN 978-80-903817-9-7. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
průběžný test,
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž49
Přednáška26
Zkouška40
Celkem115
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/EVSBPPPR