EVSBPSOC Sociologie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:05–14:40 MS, kromě Čt 30. 9. ; a Čt 14. 10. 15:35–16:20 MS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/100, pouze zareg.: 2/100
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ve výuce budou studenti seznámení s obecnými teoretickými přístupy k analýze společnosti jako celku a jejich substruktur, zejména k ekonomické substruktuře společnosti. Přednášky v předmětu poskytují studentům teoretický výklad k hlubšímu samostudiu složitých sociálně ekonomických jevů a procesů. Cílem je metodologický výklad makrosociálních a mikrosociálních problémů, na které navazuje výuka konkrétních ekonomických vědních disciplín. Výuka předmětu má přispět k rozvoji sociologického myšlení a k sebereflexi role občana.
Osnova
 • 1. Předmět sociologie a její hlavní teoretické směry
  2. Společnost a její vývoj
  3. Sociální skupiny
  4. Sociální struktura společnosti
  5. Sociální konflikty
  6. Interpretativní sociologie
  7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů
  8. Sociologické disciplíny makrosociální a mikrosociální
  9. Sociologie práce
  10. Profesně kvalifikační struktura pracovníků v ekonomice
  11. Sociální systém podniku
  12. Pracovní skupiny
  13. Využití sociologického výzkumu v ekonomice
  1. Předmět sociologie a její hlavní teoretické směry
  Vznik sociologie jako vědy. Objekt a předmět sociologie. Základní školy a směry v sociologickém myšlení. Vývoj československé a české sociologie.
  2. Společnost a její vývoj
  Vznik lidové společnosti. Základní sociologická paradigmata rozvoje společnosti. Globální problémy společnosti a problematika přežití. Zaměstnanost jako jeden z nástrojů globální rovnováhy.
  3. Sociální skupiny
  Jedinec a sociální skupina, skupina a společnost. Členění sociálních skupin. Formální a neformální skupiny, hierarchický a synergetický princip organizace, vztah k demokratické společnosti. Referenční skupiny, pohyb jedince mezi skupinami. Sociální pozice a sociální role.
  4. Sociální struktura společnosti
  Třídní, konsensuální a stratifikační paradigmata sociální struktury společnosti. Změny sociální struktury jako důsledek sociálně ekonomického pohybu společnosti. Výzkum sociální struktury (Machornin a současnost).
  5. Sociální konflikty
  Teorie konfliktů jako protiklad konsensuálních teorií. Coserova analýza sociálního konfliktu. Krajně kritická verze teorie konfliktu v díle Ch. Millse. Dahrendorfovo pojetí sociálního konfliktu. Systematická verze sociologie konfliktu R. Collinse.
  6. Interpretativní sociologie
  Symbolický interakcionismus a jeho zdroje. G. Mead, Ch. Cooley a W. Thomas a jejich pojetí člověka jako aktivní a tvůrčí bytosti. Goffmanova a Duncanova verze sociálního řádu. Etnometodologie jako rozhraní mezi symbolickým interakcionismem a fenomenologickou sociologií. Garfinkelovo pojetí společnosti. Fenomenalogická sociologie a její podstata v díle A. Schutze.
  7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů
  Problematika institucí v moderní společnosti. Termín "byrokracie" v sociologickém kontextu. Otázka dvojakosti moci a komunikace ve společnosti.
  8. Sociologické disciplíny makrosociální a mikrosociální
  Sociologie politiky, národa, kultury, morálky. Sociologie kultury, osobnosti, výchovy, inteligence, volného času, sídel, města a vesnice a sociální patologie.
  9. Sociologie práce
  Předmět a struktura sociologie práce. Vývoj sociologie práce. Práce jako sociologická kategorie. Základní směry společenských přeměn práce. Práce, životní způsob a volný čas.
  10. Profesně kvalifikační struktura pracovníků v ekonomice
  Profesně kvalifikační struktura pracovníků v ekonomice. Struktura sociálních skupin. Sociální pozice a sociální role. Charakteristika profese. Charakteristika základních skupin dělnických profesí. Charakteristika profesí specialistů.
  11. Sociální systém podniku
  Sociálně demografická struktura pracovníků v ekonomice. Charakteristika sociálního systému podniku. Struktura sociálního systému podniku a strategie jeho rozvoje.
  12. Pracovní skupiny
  Vymezení pracovní skupiny a specifické druhy pracovních skupin. Chování pracovníka v pracovní skupině. Pracovní a sociální adaptace pracovníků. Pracovní konflikty a jejich řešení. Participace v pracovním procesu.
  13. Využití sociologického výzkumu v ekonomice
  Místo sociologického výzkumu v sociologické teorii. Objekt a předmět sociologického výzkumu při aplikaci na ekonomickou sféru společnosti. Možnosti využití sociologického výzkumu při zkoumání makroekonomických a mikroekonomických procesů a jevů. Orientace v dalších možnách aplikacích.
Literatura
  povinná literatura
 • DRUCKER, P. F. Fungující společnost. Praha: Management Press, 2011. ISBN 80-7261-098-8. info
 • GIDDENS, A. Sociology. 6 th edition. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 978-07-4564-358-8. info
 • MALÁTEK, V. a kol. Sociologie pro ekonomy. Karviná: OPF SU, 2007. ISBN 369-07-200. info
 • NOVÝ, I., SURYNEK, A., KOL. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1705-0. info
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-25-7. info
  doporučená literatura
 • KRAMER, M. W. Organizational Socialization. Joining and Leaving Organizations. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 978-0-7456-4634-3. info
 • GIDDENS, A. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2007. ISBN 978-83-01-14408-1. info
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, V. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7175-010-7. info
 • PETRUSEK, M., KOL. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: SLON a Sociologický ústav AVČR, 1996. ISBN 80-85850-04-4. info
 • PROCHOVNÍK, Š. Obecná sociologie. Ostrava: VŠB, 1991. ISBN 80-7078-090-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Absolvování předmětu je uzavřeno kombinovanou zkouškou. Podmínkou přijetí ke zkoušce je absolvování písemného testu po ukončení 8. tématu.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž79
Přednáška26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/EVSBPSOC