EVSNPMIB Mikroekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Chmielová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 8:05–10:30 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSNPMIB/01: St 12:15–13:50 A217, P. Chmielová, REZERVA
EVSNPMIB/02: St 10:35–12:10 A111, P. Chmielová
EVSNPMIB/03: St 8:55–10:30 A111, P. Chmielová
EVSNPMIB/04: Po 10:35–12:10 B308, P. Chmielová
EVSNPMIB/05: Po 10:35–12:10 A206, Rezerva
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 136/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Mikroekonomie je rozvinout znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie. Absolvent předmětu tak bude postupně seznámen s problematikou všeobecné rovnováhy, jejíž součástí bude teorie racionální volby spotřebitele, teorie spotřebitelské poptávky a problematika výroby a volby technologie, příjmů a nákladů firmy, tržního prostředí a chování firmy a trhů výrobních. Veškeré úsilí přednášejících a vedoucích seminářů bude zaměřeno jak na prohloubení ekonomického myšlení studentů Obchodně podnikatelské fakulty, tak na ovládnutí jednotlivých technických nástrojů využívaných v rámci této pokročilé mikroekonomické analýzy.
Osnova
 • 1. Teoretický úvod do problematiky mikroekonomie
  2. Teorie racionální volby spotřebitele
  3. Mezičasový výběr spotřebitele
  4. Teorie spotřebitelské poptávky
  5. Volba technologie a výroba
  6. Všeobecná rovnováha
  7. Příjmy, náklady a zisky firmy
  8. Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů
  9. Chování firmy v podmínkách monopolu
  10. Firma na monopolně konkurenčním trhu
  11. Chování firmy v podmínkách oligopolní tržní struktury
  12. Mikroekonomické aspekty trhu práce
  13. Trh kapitálu
  1. Podstata a předmět zkoumání mikroekonomie. Základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Tvorba modelů. Funkce. Průměrné a mezní veličiny a jejich grafické znázornění. Rovnováha a určení optima.
  2. Rozpočtové omezení spotřebitele. Vlivy působící na změnu linie rozpočtu. Preference spotřebitele a indiferenční analýza. Užitek a jeho měření. Indiferenční křivky a problematika preferencí. Optimální výběr spotřebitele.
  3. Rozpočtové omezení spotřebitele vyjádřené v současné a budoucí hodnotě. Preference spotřebitele a indiferenční křivky z pohledu času. Věřitel a dlužník. Vliv inflace na rozhodování spotřebitele. Současná hodnota a její využití. Obligace. Daně. Volba úrokové míry.
  4. Vliv důchodových změn. Engelova křivka. Důchodová elasticita poptávky. Vliv změn ceny. Cenová elasticita poptávky. Křížová elasticita poptávky a součet elasticit. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Tržní poptávka.
  5. Teoretický úvod do problematiky výroby. Produkční funkce v krátkém a dlouhém období. Izokvanty a mezní míra technické substituce. Minimalizace nákladů a nalezení optimální kombinace vstupů. Optimum spotřebitele. Výnosy z rozsahu a dráha expanze.
  6. Předpoklady modelu. Edgeworthův box diagram. Výroba a efektivnost. Optimální výběr vstupů firmou. Smluvní křivka a hranice výrobních možností. Alternativní náklady. Volba struktury produktu firmou a efektivnost. Směna a efektivnost. Výrobně spotřební efektivnost. Rovnováha a cenový systém. Rozpor mezi spravedlností a efektivností.
  7. Vývoj příjmů na dokonale konkurenčním trhu. Příjmy na nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy z hlediska krátkého období. Dlouhodobé náklady firmy. Vzájemný vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období. Zisk a jeho pojetí v mikroekonomii.
  8. Teoretická východiska. Rozhodování dokonale konkurenční firmy o výši výstupu v krátkém období. Nabídka dokonale konkurenční firmy a odvětví v krátkém období. Rovnováha firmy. Rozhodování firmy o výši výstupu v dlouhém období. Dlouhodobá nabídka dokonale konkurenčního odvětví. Tržní rovnováha v dlouhém období. Efektivnost dokonale konkurenční tržní struktury.
  9. Teoretická východiska. Volba výstupu a stanovení ceny monopolem. Monopolní zisk. Křivka nabídky v podmínkách monopolu. Typy cenových diskriminací. Efektivnost monopolu.
  10. Teoretická východiska. Zisku a rozhodování monopolistické firmy v krátkém a dlouhém období. Modely monopolistické konkurence. Chamberlainův model. Prostorový model. Efektivnost monopolistické konkurence.
  11. Teoretická východiska. Modely oligopolu. Oligopol s cenovým vůdcem. Courtnotův model. Stackelbergův model. Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou. Teorie her a modely oligopolu.
  12. Poptávka po práci a nabídka práce v podmínkách dokonale a nedokonale konkurenčních trhů. Individuální a tržní nabídka práce. Poptávka firmy po práci v krátkém a dlouhém období. Substituční, produk
Literatura
  povinná literatura
 • BROWNING, E. K., ZUPAN, M. A. Microeconomics: Theory and Applications. John Wiley and Sons, Inc. ISBN 978-0-471-67943-1. info
 • PERLOFF, J. Microeconomics with Calculus, Global Edition. London: Pearson, 2013. ISBN 978-0-273-78998-7. info
 • PINDYCK, R., RUBINFELD, D. Microeconomics. London: Pearson, 2012. ISBN 978-0-133-04170-5. info
 • HOŘEJŠÍ, B. ET AL. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-218-5. info
 • VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Co.Inc., 2009. ISBN 978-0-393-93424-3. info
 • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0. info
 • TULEJA, P. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. ISBN 80-903117-4-1. info
  doporučená literatura
 • MUSIL, P. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Plzeň: A. Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-207-3. info
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • BUCHTA, M. Mikroekonomie pro magisterské studium. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-036-1. info
 • VARIAN, H. R. Microeconomic Analysis (Academic Internet Publishers Incorporated). USA, 2006. ISBN 978-14-28810-30-3. URL info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Průběžný test, kombinovaná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice středně pokročilé mikroekonomie.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž72
Přednáška39
Seminář26
Zkouška40
Celkem177
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSNPMIB