FIUBKAUD Audit

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Isabella Žůrková (přednášející)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
So 7. 10. 13:55–15:30 B207, So 4. 11. 13:55–15:30 B207, So 2. 12. 13:55–15:30 B207
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/40, pouze zareg.: 6/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a právní úpravou auditorské činnosti v České republice, objasnit význam, charakteristiku a rozdíl mezi externím a interním auditem, včetně jejich principů a základních úkolů. Představit profesi externího auditora a interního auditora, Komoru auditorů ČR a Institut interních auditorů. Předmět má také za úkol přiblížit studentům proces a jednotlivé fáze ověření účetní závěrky, vedení auditorského spisu, sestavení auditorské zprávy a pochopit celkový význam auditu, jako auditu operací, ne jen jeho zaměření na účetní závěrku.
Osnova
 • 1. Audit a auditor v České republice a v Evropě
  Vymezení právního rámec, vývoj a výhled do budoucnosti. Úprava auditu v České republice a v Evropě. Postavení auditora a požadavky na kvalifikaci. Komora auditorů v České republice. Etický kodex a odpovědnost auditora
  2. Mezinárodní auditorské standardy a aplikační doložky vydané Komorou auditorů ČR
  Sjednávání podmínek auditních zakázek, řízení kvality auditu účetních závěrek, postupy auditorů souvisejících s podvody při auditu účetních závěrek, plánování auditu. Výklad jednotlivých aplikačních doložek.
  3. Předmět auditu a výstupy
  Zpráva auditora, prověrka, zpráva pro zvláštní účely, audit reportingových balíčků.
  4. Základní postupy ověřování účetní závěrky a dokumentace práce auditora (spis auditora)
  Metody auditu, testování, auditorský výběr.
  5. Jednotlivé fáze auditu účetní závěrky.
  Příprava spisu auditora, získání základních informací o ověřované účetní závěrce, společnosti, skupině, k níž společnost, jejíž účetní závěrka je ověřována, patří. Vnitřní kontrolní systém. Stanovení rizikových oblastí účetních závěrek a jejich ověřování.
  6. Ověřování jednotlivých částí účetní závěrky.
  Proces získávání důkazních informací a jejich vyhodnocení. Příprava podkladů pro auditora z pohledu účetní jednotky. Závěrečné vyhodnocení získaných údajů a jejich zpracování.
  7. Zpráva auditora jako závěrečný výstup ověřování účetní závěrky
  Legislativní úprava a vzory zpráva v českém a anglickém jazyce. Druhy zpráv auditora.
Literatura
  povinná literatura
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR. info
 • Auditorský zkušební řád KAČR. info
 • MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. In Účetnictví a daně. První vydání. 207 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5806-0. info
 • ÚZ Účetnictví - aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. Ostrava: Sagit. info
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KRÁLÍČEK, V. a l. MÜLLEROVÁ. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-768-4. info
  doporučená literatura
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor. info
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J. J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, Universi, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, průběžné testy, zápočtový test
Hodnotící metody: seminární práce (40 % hodnocení), průběžné testy (60 % hodnocení), zápočtový test (pouze v případě, že student nenaplní dostatek bodů z průběžných aktivit, tj. 51 bodů (51% hodnocení))

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 103
Přednáška 6
Zápočet 30
Celkem 145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKAUD