FIUBKMEU Mezinárodní účetnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 24. 2. 9:45–11:20 A211, Pá 17. 3. 9:45–11:20 A211, Pá 14. 4. 9:45–11:20 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětu Finanční účetnictví I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 41 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/41, pouze zareg.: 0/41
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví. V průběhu studia se studenti seznámí s direktivami Evropské unie upravujícími účetnictví, s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS/ International Accounting Standards IAS) a s Americkými obecně uznávanými účetními zásadami (UnitedStates Generally Accepted Accounting Principles US GAAP). V rámci výuky se studenti obeznámí s mechanismem tvorby jednotlivých standardů a zásad a procesem jejich implementace do právních nástrojů Evropské unie. Pozornost je věnována vysvětlení jednotlivých základních pojmů, definic, metod a požadavků vybraných standardů. Současně budou objasněny jednotlivé odlišnosti definic vybraných položek finančních výkazů sestavovaných podle požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), GAAPů a české účetní legislativy.
Osnova
 • 1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví
  2. Regulace účetnictví
  3. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I.
  4. Historické etapy procesu harmonizace II.
  5. Historické etapy procesu harmonizace III.
  6. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb
  7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  8. Koncepční rámec podle US GAAP
  9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS
  10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha
  11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS -Výsledovka
  12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS
  13. IAS/IFRS a problematika specifik malých a středních firem
  1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví
  Charakteristika odlišnosti národních úprav účetnictví a výkaznictví, způsoby regulace účetnictví. Vazby mezi účetnictvím, právním systémem a způsobem financování účetních jednotek.
  2. Regulace účetnictví
  Regulace účetnictví, základní typy regulace. Charakteristika způsob řízení účetnictví definované právními, ekonomickými, politickými i profesními podmínkami.
  3. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb
  Klasifikaci účetního výkaznictví podle regulačních systémů účetnictví nebo praktických přístupů používaných v účetnictví. Charakteristika makroekonomického a mikroekonomického konceptu.
  4. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I.
  Harmonizace a standardizace celosvětového finančního účetnictví. Tři směry přibližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí.
  5. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví II.
  Základní charakteristika Amerických účetních standardů (US GAAP). Jednotlivé kroky tvorby standardů a struktura standardů GAAP.
  6. Historické etapy procesu harmonizace III.
  Význam Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Nové strategie harmonizace účetnictví. Implementace IAS/IFRS do národních účetních legislativ.
  7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  Postup tvorby nebo úpravy jednotlivých standardů, které se vztahují na zveřejňovanou účetní závěrku veškerých jednotek, které vyvíjejí obchodní, průmyslové a finanční činnosti.
  8. Koncepční rámec podle US GAAP
  Základní charakteristika Koncepčního rámce podle US GAAP. Tvorba Koncepčního rámce podle US GAAP. Definice cílů, které Koncepční rámec stanoví.
  9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS
  Charakteristika Koncepčního rámce podle Mezinárodních účetních standardů, základní předpoklady, ze kterých vychází text standardů. Definice cílů účetní závěrky, kvalitativních charakteristik účetní závěrky, obsahu, způsobu rozeznání a oceňování základních prvků účetní závěrky podle Koncepčního rámce IAS/IFRS.
  10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha
  Základní charakteristika finančního výkazu - rozvahy sestavovaného podle US GAAP a IAS/IFRS. Definice základních prvků rozvahy podle IAS/IFRS i podle US GAAP.
  11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Výsledovka
  Charakteristika finančního výkazu Výsledovka sestaveného podle požadavků IAS/IFRS a GAAP. Definice základních položek výsledovky v koncepčních rámcích a v následných standardech.
  12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS
  Definice dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv představujících významný zdroj ekonomického prospěchu, které slouží činnosti podniku po dobu překračující jedn
Literatura
  povinná literatura
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011. info
 • JÍLEK,J.,SVOBODOVÁ,J. Účetnictví podle IFRS 2011 v příkladech. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3427-9. info
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-251-1950-1. info
 • BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-366-9. info
  doporučená literatura
 • Časopisy: Ekonom, Účetnictví, Účetnictví v praxi. info
 • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění. info
 • MLÁDEK,R. Postupy účtování podle IFRS. Praha, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
 • ŽÁROVÁ, M. Regulace evropského účetnictví. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1046-4. info
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7. info
 • HÝBLOVÁ, H. Harmonizace účetnictví. Zlín: UTB, 2004. ISBN 80-7318-202-5. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Průběžný test (min. 70% úspěšnost), kombinovaná zkouška
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/FIUBKMEU