FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ilja Skaunic, MBA, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 6. 10. 9:45–11:20 AULA, Pá 3. 11. 9:45–11:20 AULA, Pá 1. 12. 9:45–11:20 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/50, pouze zareg.: 1/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Platební a zúčtovací styk seznamuje posluchače s problematikou zabezpečení realizace tuzemských a zahraničních plateb pomocí platebních, platebně zajišťovacích a zajišťovacích nástrojů. Seznámí absolventy kurzu s rozdělením a základními funkcemi platebních nástrojů od klasických forem písemného platebního styku po moderní elektronické prostředky vzdáleného přístupu k účtu. Důraz je kladen na organizaci mezibankovního platebního styku v České republice a Evropské unii a aktuální problémy jejího vývoje. Významná část kurzu je věnována právní základně platebního styku v ČR a jejímu souladu s právem Evropské unie.
Výstupy z učení
Nerelevantní
Osnova
 • 1. Význam a postavení platebního styku v ekonomice
  2. Hotovostní platební styk
  3. Bezhotovostní platební styk
  4. Organizace platebního styku v ČR a EU
  5. Elektronické platby
  6. Dokumentární platební styk a jeho zajišťovací úloha.
  7. Směnky a šeky
  8. Rizika hotovostního a bezhotovostního platebního styku
  1. Význam a postavení platebního styku v ekonomice
  Charakteristika platebního styku, jeho význam a postavení v ekonomice. Úloha centrální banky, komerčních bank a dalších subjektů v platebním styku. Členění forem platebního styku. Práva a povinnosti účastníků platebního styku.
  2. Hotovostní platební styk
  Základní principy hotovostního platebního styku. Oběživo, jeho členění a úloha v moderní ekonomice. Formy hotovostních plateb. Pokladní úsek v bance. Směnárenská činnost. .
  3. Bezhotovostní platební styk
  Základní principy bezhotovostního platebního styku. Účastníci bezhotovostního platebního styku. Běžný účet jako základní forma bezhotovostního platebního styku. Bankovní převod a příkaz k úhradě. Vnitrobankovní a mezibankovní platební a zúčtovací systémy.
  4. Organizace platebního styku v ČR a EU
  Historie platebního styku v samostatném Česku. Legislativní rámce platebního styku v Česku a v EU, jejich harmonizace. Aktuální vývojové trendy platebního styku v ČR a EU. Systémy mezibankovního platebního styku v ČR a EU. Euro jako determinant vývoje platebního styku v eurozóně. Problematika vstupu ČR do eurozóny z hlediska platebního a zúčtovacího styku.
  5. Elektronické platby
  Charakteristika elektronických plateb. Elektronický platební prostředek, elektronický peněžní prostředek a elektronické peníze. Elektronické platební systémy, jejich komponenty, technologie a zabezpečení. Internetové bankovnictví a jeho formy, platební karty a vybrané formy elektronických platebních systémů pro využití v současném platebním styku. Nové formy elektronických platebních prostředků. Digitální peníze centrálních bank, kryptoaktiva.
  6. Dokumentární platební styk a jeho zajišťovací úloha
  Úloha platební a dodací podmínky v platebním styku. Dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, bankovní záruky. Dokumentární platební nástroje platební a platebně zajišťovací. INCOTERMS.
  7. Směnky a šeky
  Využití směnek a šeků v současném platebním styku. Směnka vlastní, směnka cizí. Funkce směnek, Indosament. Šeky a jejich postavení v současných platebních operacích. Šek bankovní, šek soukromý. Placení šekem.
  8. Rizika hotovostního a bezhotovostního platebního styku
  Formy rizik hotovostního a bezhotovostního platebního styku a jejich zajištění. Ostraha fyzická, technická a mechanická. Ochranné prvky českých bankovek a mincí. Nebezpečí elektronických plateb – phishing, vishing, nigerijské dopisy. Ochrana hesel.
Literatura
  povinná literatura
 • ŘEPKOVÁ, I. a I. SKAUNIC, 2014. Platební a zúčtovací styk. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-025-2.
 • POLOUČEK, S. a kol., 2013. Bankovnictví, kap. 4. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-491-9
  doporučená literatura
 • REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK a P. DVOŘÁK, 2017. Peněžní ekonomie a bankovnictví, kap. 1 a 9. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-279-6.
 • Časopisecké články z : Bankovnictví, Ekonom, Profit a dalších časopisů dle doporučení vedoucích seminářů. Relevantní materiály Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Odpovídající zákony České republiky a právní normy EU. info
 • MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1725-5. info
 • KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80 -251-0882-1. info
 • DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X. info
 • HUBÁČKOVÁ, SVOBODOVÁ, V. Směnka podruhé, aneb Slasti a strasti uživatele směnky po deseti letech. Brno: Econ, 2005. ISBN 978806433127. info
 • JUŘÍK, P. Encyklopedie platebních karet. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0685-7. info
 • MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0686-5. info
 • ČERMÁKOVÁ, I. Bankovní záruka. Brno: Econ publishing, 2002. ISBN 80-86433-03-X. info
  neurčeno
 • ANDRLE, P., 2013. Dokumentární akreditiv v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-4830-6
 • SCHLOSSBERGER, O., 2012. Platební služby. Praha: Management Press s.r.o. ISBN 978-80-7261-238-3
 • STROUKAL, D. a J. SKALICKÝ, 2021. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-271-1043-8
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: seminární práce
Hodnotící metody: seminární práce (40 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 103
Přednáška 6
Zkouška 30
Celkem 145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUBKNPS