FIUBKPOJ Pojišťovnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
Pá 1. 10. 13:55–15:30 B308, Pá 5. 11. 13:55–15:30 B308, Pá 3. 12. 13:55–15:30 B308
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 63/65, pouze zareg.: 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Pojišťovnictví dává posluchačům základní vědomosti o problematice pojišťovnictví a komerčního pojištění v České republice. Posluchači se seznámí se základními pojmy a s legislativou platnou pro tuto oblast. Předmět přináší vysvětlení pojmu pojistné riziko z pohledu pojišťovny a z pohledu zájemce o pojištění. Důraz je kladen na orientaci v produktech pojištění a na aplikaci znalosti při sestavení pojistného programu firmy.
Osnova
 • 1. Pojištění a pojišťovnictví
  2. Pojistný trh
  3. Risk management a pojistné riziko
  4. Legislativa v pojišťovnictví
  5. Pojištění a členění pojištění
  6. Pojistné plnění a formy pojištění
  7. Pojistné
  8. Životní pojištění a jeho základní podoby
  9. Neživotní pojištění a jeho základní podoby
  10. Technické rezervy
  11. Zajištění
  12. Podnikatelská rizika komerční pojišťovny
  13. Regulace a dohled v pojišťovnictví
Literatura
  povinná literatura
 • DUCHÁČKOVÁ, E., 2015. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-25-5
 • ČEJKOVÁ, V., D. MARTINOVIČOVÁ a S. NEČAS, 2011. Poistný trh: teoria a prax. Bratislava: lura Edition. ISBN 978-80-8078-399-0
  doporučená literatura
 • CIPRA, T., 2006. Pojistná matematika – teorie a praxe. Praha: Ekopress. ISBN 200680-86946-00-2
 • DUCHÁČKOVÁ, E. a J. DAŇHEL, 2010. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-015-7
 • MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E. a E. KAFKOVÁ, 2006. Pojišťovnictví – Teorie a praxe. Praha: Ekopress. ISBN 80-86929-19-1
 • SMEJKAL V. a K. RAJS, 2006. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada. ISBN 80-247-1667-4
 • TICHÝ, M., 2006. Ovládání rizika. Analýza a management. Praha: C.H. Beck. ISBN: 80-7179-415-5
 • VÁVROVÁ, E., 2014. Finanční řízení komerčních pojišťoven. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4662-3
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce, skupinová práce
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (30 % hodnocení), samostatný úkol(10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUBKPOJ