FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FIUNKMFI/01: So 14. 10. 9:45–11:20 A211, So 11. 11. 9:45–11:20 A211, So 9. 12. 9:45–11:20 A211, Z. Szkorupová
FIUNKMFI/02: Pá 6. 10. 8:05–9:40 B208, Pá 3. 11. 8:05–9:40 B208, Pá 1. 12. 8:05–9:40 B208, Z. Szkorupová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 77 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/77, pouze zareg.: 3/77
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základními tendencemi ve vývojem mezinárodního měnového systému, místem a úlohou finančních institucí v tomto systému. Analyzována je činnost Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, regionálních rozvojových bank, Evropské centrální banky a vliv jejich činnosti na vývoj světové ekonomiky i mezinárodního měnového systému. Pozornost je věnována i procesu evropské měnové integrace.
Osnova
 • 1. Mezinárodní měnový systém
  2. Mezinárodní měnový fond
  3. Světová banka
  4. Regionální rozvojové banky
  5. Nadnárodní finanční instituce speciálního charakteru
  6. Evropská centrální banka a evropská měnová integrace

  1. Mezinárodního měnový systém
  Definice a vznik mezinárodního měnového systému. Zlatý standard a jeho formy, fungování zlatého standardu a analýza jeho příspěvku ke stabilitě finančního systému. Brettonwoodský měnový systém, postavení USD ve světové ekonomice a finančním systému. Post brettonwoodské uspořádání, nástup plovoucích kurzů. Současné mezinárodní měnové uspořádání.

  2. Mezinárodní měnový fond
  Charakteristika MMF, jeho měnící se úloha a cíle. Organizační struktura MMF, vývoj vzájemných vztahů MMF a Česka. Úloha v MMF ve sféře devizového uspořádání a kurzových režimů. Úvěrová činnost MMF, její vývoj a hlavní etapy. Charakteristika nástrojů úvěrové politiky MMF. Informační a poradenská činnost. Kritika MMF a návrhy na reformu.

  3. Světová banka
  Vymezení Světové banky, organizační struktura. Hospodaření a finanční zdroje, členské organizace Skupiny Světové banky. Úvěrová činnost Světové banky, její strategie, výsledky a základní typy poskytovaných úvěrů. Vztahy Skupiny Světové banky a Česka. Reforma Světové banky.

  4. Regionální rozvojové banky
  Vznik regionálních rozvojových bank a podstata jejich činnosti. Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka. Evropská banka pro obnovu a rozvoj, její organizační struktura, členství, úvěrová činnost, zdroje, rizika a výsledky. Dosavadní vztahy Česka s EBRD.

  5. Nadnárodní finanční instituce speciálního charakteru
  Banka pro mezinárodní platby. Okolnosti vzniku BIS, charakteristika a organizační struktura banky. Proces měnících se úkolů a funkcí BIS. Basilejská komise pro bankovní dohled. Historie, cíl a poslání Evropské Investiční Banky. Její organizační struktura, postavení a role v EU. Činností banky, produkty a nástroje. Aktivity EIB na území Česka.

  6. Evropská centrální banka a evropská měnová integrace
  Plány evropské měnové integrace - Schillerův plán, Barreho plán, Wernerův plán. Had v tunelu, vznik Evropského měnového systému a jeho krize, Evropský mechanismus devizových kurzů. Delorsova zpráva, tři etapy vzniku EHMU, politické a ekonomické aspekty evropské měnové integrace. Současný vývoj a budoucí v EHMU. Evropská centrální banka. Organizační struktura ECB a ESCB. Cíl a měnová strategie ECB, nástroje měnové politiky. Nezávislost a apolitičnost ECB a její měnové politiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEDLÁČEK, P., 2008. Mezinárodní měnový fond v 21. století. Praha: C.H.Beck. 978-80-7400-012-6.
 • KOTLEBOVÁ, J., 2006. Medzinárodné finančné centrá. 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 80-8078-109-5.
 • DeGRAUWE, P. Economics of Monetary Union. 8th Ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 0-199-56323-3. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Průběžný test, esej, písemná zkouška
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy, esej
Hodnotící metody: průběžný test 1 (10 % hodnocení), průběžný test 2 (15 % hodnocení), esej (15 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 66
Přednáška 26
Seminář 13
Zkouška 40
Celkem 145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKMFI