FIUNKNBM Bankovní modely a analýzy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 13. 10. 15:35–17:10 A216, Pá 10. 11. 8:05–9:40 A216, Pá 8. 12. 8:05–9:40 A216
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Teoretické přístupy k bankovnictví
 • Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jako finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů, přidělování a zadření úvěrů a jejich příčiny. Měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
 • 2. Vývojové trendy v bankovnictví
 • Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Integrace v bankovnictví. Fúze a akvizice v bankovním sektoru, motivy a důsledky fúzí. Metody oceňování fúzí a akvizic.
 • 3. Koncentrace a konkurence v bankovnictví
 • Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii. Modelové pojetí konkurence v bankovním sektoru. Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank.
 • 4. Mezinárodní bankovnictví
 • Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
 • 5. Efektivnost bank
 • Teoretické vymezení efektivnosti. Typy efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích. Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.
 • 6. Výkonnost a finanční stabilita v bankovním sektoru
 • Význam finanční stability. Hodnocení výkonnosti a finanční stability bank. Význam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora. Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT.
 • 7. Bankovní krize
 • Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích. Náklady bankovních krizí. Modelové pojetí bankovních krizí, run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run.
Literatura
  povinná literatura
 • BIKKER, J. A. a L. SPIERDIJK, 2017. Handbook of Competition in Banking and Finance. Northamptom: Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78536-329-0.
 • FREIXAS, X. and J. C. ROCHET. Microeconomics of Banking. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info
 • PALEČKOVÁ, I., 2020. Bankovní modely a analýzy. Karviná: SU OPF.
  doporučená literatura
 • BERGER, A. N., P. MOLYNEUX a J. O. S. WILSON, 2015. The Oxford Handbook of Banking. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-968850-0.
 • FREIXAS, X., L .LAEVEN and J. L. PEYDRÓ. Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation. Massachusetts: The MIT Press, 2015. ISBN 978-0-262-02869-1. info
 • PALEČKOVÁ, Iveta. Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe. Praha: Professional Publishing, 2018. 189 s. ISBN 978-80-88260-13-4. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • WU, Y. An Analysis of Credit and Equilibrium Credit Rationing (The Financial sector of the American economy). London: Routledge, 2017. ISBN 978-11-3870-515-9. info
Metody hodnocení
40 % průběžné aktivity, 60 % závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKNBM