FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:55–15:30 MS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPMDS/01: Út 15:35–16:20 B101, B. Blechová
FIUNPMDS/02: Čt 13:05–13:50 B208, B. Blechová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 99 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 56/99, pouze zareg.: 0/99
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je seznámit studenty s daňovými souvislostmi zapojení ČR do mezinárodních hospodářských struktur a s harmonizací právních norem ČR s normami EU vymezujícími problematiku daní. Úspěšným absolvování předmětu bude student schopen porozumět problematice harmonizace daní v EU a daňové konkurenci. Osvojí si oblast dvojího zdanění, bude schopen vysvětlit a prakticky uplatnit techniky výběru daně a režimy zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů ČR, vytvořit si reálný obraz o daňové optimalizaci. Studenti budou rovněž seznámeni s právními nástroji EU v oblasti přímých i nepřímých daní.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Geneze daní
  2. Charakteristika a vývoj daňové politiky EU
  3. Daňové systémy zemí EU a ukazatele mezinárodního daňového srovnávání
  4. Evropské daňové právo
  5. Univerzální spotřební daně - DPH v zemích EU a jejich harmonizace
  6. Selektivní daně ze spotřeby v zemích EU a jejich harmonizace
  7. Harmonizace daní z příjmů právnických osob
  8. Individuální důchodové daně v zemích EU
  9. Problematika silniční daně v EU
  10. Zdanění majetku v zemích EU
  11. Konvence k zamezení dvojímu zdanění
  12. Mezinárodní spolupráce v oblasti daňové správy
  13. Daňová optimalizace
Literatura
  povinná literatura
 • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • Blechová, B. Daně a daňová politika EU, studijní opora. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-826-1. info
 • ŚIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. info
  doporučená literatura
 • Daňové a zákony a předpisy související - v aktuálním znění. info
 • www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy. info
 • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-. info
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6. info
 • FICBAUER,J.FICBAUER,D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Brno, 2012. ISBN 978-80-7418-143-6. info
 • BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-089-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, samostatně zpracovaný úkol,
Hodnotící metody: dobrovolná aktivita (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení),
Zkouška kombinovanou formou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2021/FIUNPMDS