FIUNPNBM Bankovní modely a analýzy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:50 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUNPNBM/01: Út 13:55–14:40 A318, I. Palečková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Teoretické přístupy k bankovnictví
  Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jako finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů, přidělování a zadření úvěrů a jejich příčiny. Měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
  2. Vývojové trendy v bankovnictví
  Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Integrace v bankovnictví. Fúze a akvizice v bankovním sektoru, motivy a důsledky fúzí. Metody oceňování fúzí a akvizic.
  3. Koncentrace a konkurence v bankovnictví
  Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii. Modelové pojetí konkurence v bankovním sektoru. Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank.
  4. Mezinárodní bankovnictví
  Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
  5. Efektivnost bank
  Teoretické vymezení efektivnosti. Typy efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích. Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model.
  6. Výkonnost a finanční stabilita v bankovním sektoru
  Význam finanční stability. Hodnocení výkonnosti a finanční stability bank. Význam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora. Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT.
  7. Bankovní krize
  Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích. Náklady bankovních krizí. Modelové pojetí bankovních krizí, run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run.
Literatura
  povinná literatura
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • FREIXAS, X. and J. C. ROCHET. Microeconomics of Banking. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info
  doporučená literatura
 • WU, Y. An Analysis of Credit and Equilibrium Credit Rationing (The Financial sector of the American economy). London: Routledge, 2017. ISBN 978-11-3870-515-9. info
 • FREIXAS, X., L .LAEVEN and J. L. PEYDRÓ. Systemic Risk, Crises, and Macroprudential Regulation. Massachusetts: The MIT Press, 2015. ISBN 978-0-262-02869-1. info
 • MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
 • KOSMIDOU, K. and C. ZOPOUNIDIS. New Trends in Bank Efficiency. New York: Nova Science Publishers Inc., 2013. ISBN 978-1-62618-824-2. info
 • LEVICH, R. M., G. MAJNONI and C. REINHART. Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System. New York: Springer-Verlag Inc., 2012. ISBN 978-14-0207-016-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test, seminární práce.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % a samostatné aktivity na seminářích (10 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), seminární práce (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUNPNBM