FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 11:25–13:00 A501
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví, s uplatňovanými účetními postupy, které jsou v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví a se základními rozdíly ve srovnání s českou účetní legislativou.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví
  2. Regulace účetnictví a historické etapy procesu harmonizace účetnictví
  3. Mezinárodní standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards IAS/IFRS)
  4. Koncepční rámec
  5. Standard IAS 1 - Prezentace účetní závěrky, IFRS 13 - Ocenění reálnou hodnotou
  6. IAS 8 - Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby; IAS 10 - Události po rozvahovém dni IAS 21 -Dopady změn měnových kurzů
  7. IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
  8. IFRS 5 - Stálá aktiva k prodeji a ukončované činnosti, IAS 40 - Investice do nemovitostí
  9. IAS 38 - Nehmotná aktiva
  10. IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
  11. IAS 2 - Zásoby
  12. IAS 17 - Leasing
  13. IAS 27 - Individuální účetní závěrka, IFRS 10 - Konsolidovaná účetní závěrka, IAS 34 - Mezitímní účetní výkaznictví

Literatura
  povinná literatura
 • IASB. Progress Report. http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-convergence/Convergence-with-US-GAAP/Documents/r_120420d.pdf. info
 • VAŠEK, L. Účetnictví - výkaznictví vybrané oblasti IFRS. 2016. Institut Certifikace Účetních, a.s. Praha: Institut Certifikace Účetních, a.s., 2016. ISBN 978-80-87985-09-0. info
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno: : Computer Press, 2014. ISBN 978-80-265-0149-7. info
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Studijní opora pro distanční studium, v tisku. Karviná: SU OPF Karviná, 2013. info
 • JÍLEK, J.,SVOBODOVÁ, J. Účetnictví podle IFRS 2013 v příkladech. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4710-1. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
  doporučená literatura
 • Časopisy: Ekonom, Účetnictví, Účetnictví v praxi. info
 • Daňové zákony v aktuálním znění. info
 • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění. info
 • International Accounting Standards 2016, International Accounting Standards Board. Londýn, 2016. info
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace. Praha: Institut Svazu účetních, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2. info
 • MLÁDEK, R. Světové účetnictví IFRS US GAAP. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-519-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta:
průběžný test, účast na přednáškách odborníků z praxe
Hodnotící metody:
dobrovolná aktivita (15 % hodnocení), průběžný test (25 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Zkouška kombinovanou formou

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž50
Přednáška26
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/FIUNPNMS