INMBASTE Statistical Methods for Economists

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Elementary Statistical Terms and Methods
  Measures of central tendency, measures of variability, skewness, kurtosis, statistical sample with two variables, hypothesis testing in general.
  2. Hypothesis Testing in Marketing – Parametric and Nonparametric Tests
  A marketing study, what hypothesis testing brings in marketing, one-sample t-test, two-sample t-test - the nonpaired and paired versions. Testing median, the chi-squared test for one sample, two-sample tests, the chi-squared test for two samples, Mann's-Whitney's test, Wilcoxon's paired test.
  3. Regression and Correlation Analysis
  The concept of regression, estimation of regression coefficients, testing significance of regression coefficients, confidence intervals for regression coefficients, testing model significance. Correlation coefficient, correlation index, Spearman's (rank) correlation, multivariate linear dependence - relations for two explanatory variables.
  4. Methods of Prediction
  Introduction to time series analysis, analysis of trends, analysis of seasonality, model of constant seasonality, analysis of the random component of a regression model, testing properties of the random term, predictions, causal and prognostic methods.
  5. Analysis of Variance (ANOVA)
  One-factor ANOVA, a measure of dependence. ANOVA for two factors and three factors (Latin squares).
  6. Experimental Plans
  Full experimental plans: foundations of experimenting and its applications, experimental procedure, factor effect, factor significance, testing factor significance, graphical assessment of factor effect, graphs of interactions, modelling experiment. Fractional plans: graphical evaluation of factor effect in fractional plans. Two-level fractional plans, half plans, graphical method.
  7. Taguchi's Methods
  Taguchi's methods: loss functions, definition and properties of loss functions, loss function for various types of tolerances, total quality costs, monitoring quality costs, control charts.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/INMBASTE