INMBKNIE Informatika pro ekonomy II

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Botlík (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 205 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/205, pouze zareg.: 0/205
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti práce s daty a informacemi a procvičit postupy zadávání, výběru, modifikace, analýzy a výstupu dat a informací. Studenti se naučí aplikovat jednoduché úlohy ekonomického charakteru s využitím tabulkového kalkulátoru a databázového systému.
Osnova
 • 1. Tabulkové kalkulátory
  Struktura a možnosti tabulkových kalkulátorů. Tabulkový kalkulátor MS Excel. Datový soubor. Tabulka, seznam a jejich editace.
  2. Práce s daty v MS Excel
  Formátování. Výpočty v tabulkách a seznamech (vzorce, funkce). Filtrování dat (automatický filtr, rozšířený filtr). Souhrny. Vnořené souhrny. Vizualizace dat. Kontingenční tabulky.
  3. Analytické nástroje
  Zpětné řešení. Hledání řešení. Citlivostní analýza. Procedury pro analýzu dat. Tvorba trendů.
  4. Databázové programy
  Charakteristiky databázových programů a možnosti jejich využití. Databáze. Relační databáze. Relace. Referenční integrita. Moduly databázového programu MS Access.
  5. Práce s daty v MS Access
  Tabulky. Dotazy (výběrový, parametrický, křížový, na chybějící záznamy, na duplicitní položky, akční dotazy – vytvářecí, odstraňovací, aktualizační, přidávací). Formuláře. Sestavy. Makra.
  6. Automatizace při zpracování dat
  Makra. Záznam makra. Základy editace makra v VBA (Visual Basic for Application). Využití maker v podnikové praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2017. ISBN 9788025148914. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • BELKO, P. Microsoft Access 2013. Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141250. info
 • PECINOVSKÝ, J. Excel 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747293. info
  doporučená literatura
 • LAURENČÍK, M. Excel 2013 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024750033. info
 • PÍSEK, S. Access 2013. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747460. info
 • ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747316. info
Informace učitele
Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.