INMBKZIE Informatika pro ekonomy I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (přednášející), Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (zástupce)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (přednášející)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
INMBKZIE/01: Pá 15. 10. 8:55–10:30 B101, Pá 12. 11. 8:55–10:30 B101, Pá 10. 12. 8:55–10:30 B101, M. Janáková
INMBKZIE/02: Pá 15. 10. 10:35–12:10 B207, Pá 12. 11. 10:35–12:10 B207, Pá 10. 12. 10:35–12:10 B207, R. Fojtík
INMBKZIE/03: So 16. 10. 14:45–16:20 B308, So 13. 11. 13:55–15:30 B308, So 11. 12. 13:55–15:30 B308, Z. Franěk
INMBKZIE/04: Pá 15. 10. 13:05–14:40 B101, Pá 12. 11. 13:05–14:40 B101, Pá 10. 12. 13:05–14:40 B101, M. Janáková
INMBKZIE/05: So 16. 10. 13:05–14:40 B308, So 13. 11. 12:15–13:50 B308, So 11. 12. 12:15–13:50 B308, Z. Franěk
INMBKZIE/06: Pá 15. 10. 8:55–10:30 B207, Pá 12. 11. 8:55–10:30 B207, Pá 10. 12. 8:55–10:30 B207, R. Fojtík
INMBKZIE/07: Pá 15. 10. 15:35–17:10 B308, Pá 12. 11. 15:35–17:10 B308, Pá 10. 12. 15:35–17:10 B308, K. Slaninová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 300 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 140/300, pouze zareg.: 0/300
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními pojmy z oblasti informatiky a naučit uživatelské ovládání počítače, práci s textovým editorem a softwarem pro tvorbu prezentací.
Osnova
 • 1. Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, uchování a výměny informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání ve firmě.
  2. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení. Hardware. Architektura počítačů
  3. Internet. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Cloud Computing
  4. Operační systém Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení
  5. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní zásady práce s výpočetní technikou. Antivirové programy
  6. Úvod do kancelářských aplikací. Komerční a open source produkty. Textové editory
  7. Textový dokument. MS Office Word - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů
  8. MS Office Word - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi
  9. MS Office Word - automatizace práce s dokumentem. Záznam makra a jeho úpravy
  10. Základy tvorby prezentací s použitím MS PowerPoint a LibreOffice Impress
  11. LibreOffice Writer - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů
  12. LibreOffice Writer - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi
  13. Trendy vývoje informatiky a její využití ve firmě a běžném životě
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 9788025141021. info
 • ECCLESTONE, T. Use Libreoffice Impress: The Beginners Guide. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 9781500851170. info
 • PECINOVSKÝ, J. Windows 8 - Průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024743394. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, M. PowerPoint 2013 - Snadno a rychle. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747286. info
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
 • KLATOVSKÝ, K. a P. NAVRÁTIL. 333 tipů a triků pro MS Office 2013. Praha: Computer Media, 2011. ISBN 9788074021473. info
Informace učitele
Seminární práce v podobě prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Kontrola a vyhodnocení seminární práce bude realizováno vyučujícím do začátku zkouškového období. Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/INMBKZIE