INMBKZIE Informatika pro ekonomy I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Barčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (přednášející)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
INMBKZIE/01: Pá 20. 10. 8:05–9:40 B101, Pá 24. 11. 8:05–9:40 B101, Pá 15. 12. 8:05–9:40 B101, M. Janáková
INMBKZIE/03: So 21. 10. 13:05–14:40 B307, So 25. 11. 13:05–14:40 B307, So 16. 12. 13:05–14:40 B307, Z. Franěk
INMBKZIE/05: So 21. 10. 11:25–13:00 B307, So 25. 11. 11:25–13:00 B307, So 16. 12. 11:25–13:00 B307, Z. Franěk
INMBKZIE/06: Pá 20. 10. 15:35–17:10 B307, Pá 24. 11. 15:35–17:10 B307, Pá 15. 12. 15:35–17:10 B307, R. Fojtík
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( INMBAINF Informatics )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 155 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 129/155, pouze zareg.: 1/155
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty teoretickým základům a praktickým dovednostem potřebným pro práci s firemními dokumenty a daty. Studenti se naučí efektivitě při práci s PC, v počítačové síti, textovými editory a softwary pro tvorbu prezentací. Vedle teoretického základu je kladen důraz na praktické dovednosti, kdy v rámci seminářů studenti provádějí praktické příklady pomocí příslušného software.
Osnova
 • 1. Informatika v podniku
  Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, výměny a uchování informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání v podniku. Hardware. Architektura počítačů. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení.
  2. Operační systémy
  Operační systém Windows. Architektura OS Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení.
  3. Práce v počítačové síti
  Počítačové sítě. Internet. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Antivirové programy. Cloud computing.
  4. Textové editory
  Textový editor MS Office Word a LibreOffice Writer. Možnosti využití. Tvorba a editace dlouhých dokumentů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  5. Firemní prezentace
  Zásady tvorby prezentací. Struktura prezentace. Tvorba prezentací v MS Office PowerPoint a LibreOffice Impress.
  6. Vývojové trendy v oblasti podnikové informatiky
  Inteligentní systémy. Inteligentní software. Virtuální a rozšířená realita. Konverzační systémy. Digitální technologické platformy.
Literatura
  povinná literatura
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023. 80 s. ISBN 978-80-7402-452-8. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. Word 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023. 120 s. ISBN 978-80-7402-450-4. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. Windows 11 - Praktická příručka. Prostějov: Computer Media, 2022. 232 s. ISBN 978-80-7402-453-5. info
 • OTT, Vlastimil. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. URL info
  doporučená literatura
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2019 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2020. 80 s. ISBN 978-80-7402-386-6. info
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 s. ISBN 978-80-247-2303-7. info
Informace učitele
Seminární práce v podobě prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Kontrola a vyhodnocení seminární práce bude realizováno vyučujícím do začátku zkouškového období. Zkouška probíhá na učebnách vybavených PC a jejím cílem je ověřit teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia předmětu. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMBKZIE