INMBPSTK Statistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:05–9:40 A211
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPSTK/01: Út 8:55–9:40 B307, L. Waleczek Zotyková
INMBPSTK/03: Út 9:45–10:30 B307, L. Waleczek Zotyková
INMBPSTK/06: St 9:45–10:30 B308, L. Waleczek Zotyková
INMBPSTK/07: St 10:35–11:20 B308, L. Waleczek Zotyková
INMBPSTK/08: St 8:55–9:40 B308, L. Waleczek Zotyková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 88/200, pouze zareg.: 3/200
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl poskytnout výklad základních pojmů a poznatků matematické a ekonomické statistiky, zvládnout základní statistické metody. Látku prezentovat s ohledem na aplikace v hospodářské oblasti. Navázat na znalosti základních předmětů Kvantitativní metody a Informatika pro ekonomy. Získat příslušné manuální výpočetní dovednosti a také schopnost řešení statistických úloh pomocí statistických funkcí v Excelu na počítači PC.
Osnova
 • 1. Statistika a její význam
  2. Popisná statistika - kvalitativní znaky
  3. Popisná statistika - kvantitativní znaky
  4. Pravděpodobnost
  5. Náhodná veličina
  6. Diskrétní pravděpodobnostní modely
  7. Spojité pravděpodobnostní modely
  8. Bodové a intervalové odhady
  9. Testování statistických hypotéz - parametrické testy
  10. Testování statistických hypotéz - neparametrické testy
  11. Analýza rozptylu - ANOVA
  12. Metody stanovení závislosti - základy regresní analýzy
  13. Aplikace statistických metod v ekonomii a managementu
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, J. a R. STOKLASOVÁ. Statistika. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-198-3. info
  doporučená literatura
 • RAMÍK, J. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika A. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-85879-43-3. info
 • RAMÍK, J. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika B. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-001-4. info
 • CYHELSKÝ, L., J. KAHOUNOVÁ a R. HINDLS. Elementární statistická analýza. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-7261-003-1. info
 • SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. info
 • WONNACOT, T. H. and J. W. WONNACOT. Introductory statistics for business and economics. New York: Wiley and Sons, 1990. ISBN 0-4716-1517-X. info
Informace učitele
Součástí předmětu je rovněž získání příslušných výpočetních dovedností. Během 5. až 8. výukového týdne studenti absolvují průběžný písemný test, jehož výsledek se započítává do celkového výsledku zkoušky. Vyžaduje se alespoň 70%-ní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/INMBPSTK