INMNARAM Decision Analysis for Managers

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
St 12:15–13:50 B308
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNARAM/01: St 13:55–14:40 B308, D. Bartl
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && ( FORMA ( P ) || FORMA ( Z ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/45, pouze zareg.: 2/45
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Based on the knowledge of basic management courses and mathematical statistics, to provide basic and advanced mathematical methods of multi-criteria decision-making used to support decision-making. Students will grasp basic and advanced mathematical methods of multi-criteria decision-making used to support analyst and manager decision-making at all levels of management. They will also manage to solve case studies by using Excel.
Výstupy z učení
After completing the course, the student will be able to:
- solve multi-criteria decision-making problems using the aspiration level method and the lexicographic method;
- determine the quantitative importance (weights) of criteria/variants using the ranking method, the scoring method, and various pairwise comparison methods;
- solve multi-criteria decision-making problems using weighted average methods;
- solve multi-criteria decision-making problems using the Analytic Hierarchy Process (AHP);
- solve single- and multi-criteria decision-making problems under risk, uncertainty, and vagueness;
- solve multi-criteria decision-making problems with qualitative criteria using the preference aggregation method;
- aggregate the evaluation of several experts in the case of group decision-making.
Osnova
 • 1. Multi-criteria analysis an essential feature of decision making
  Introduction to Multi-Criteria Decision Making (MCDM). Decision making process. Information in DM. Theoretic and real DM process. Basic elements of MCDM. Goal, criteria, variants (alternatives), weights of criteria, methods of defining criteria and variants (alternatives), consequences of variants.
 • 2. Methods of modelling preferences among the variants and criteria
  Relations, scales, "optimal" solution, non-dominated (i.e. Pareto) solution. Properties of compromise variants. Classification of MCDM methods.
 • 3. Methods with nominal, ordinal and cardinal information of the criteria
  Classification of methods according to information of the criteria. Method of equal importance. Method of aspiration level. Lexicographic method. Scalarization methods of ordinal information of criteria. Ranking method, method of assigning points. Pairwise comparisons method. Method of Fuller´s triangle. Standardization and normalization. Utility function methods. Methods of the distance, TOPSIS method. Saaty´s method of pairwise comparisons. Least squares method of weights. Logarithmic least squares method of weights (geometric average method).
 • 4. Analytic hierarchy process (AHP) and Analytic network process (ANP)
  Formal approach to hierarchy. Priorities. Basic scale. Deriving weights from pairwise comparisons matrix. Eigenvalues and eigenvectors of reciprocal matrices. Consistency of pairwise comparisons matrix. Synthesis. System with feedback. Case studies and applications with DAME.
 • 5. Methods based on sensitivity thresholds
  Relations and sensitivity thresholds. AGREPREF method. ELECTRE-type methods. PROMETHEE-type methods.
 • 6. MCDM under risk and uncertainty
  Objective and subjective probability. Utility function under risk. Methods of evaluation of variants under risk with one criterion and/or more criteria. AHP under risk. Methods of evaluation of variants under uncertainty with one criterion and/or more criteria. Solving problems with DAME.
 • 7. Group MCDM
  Introduction to group decision making. Methods of social choice. Methods of conflicting situations. Aggregation of partial evaluations. Solving problems with Excel and DAME.
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, Jaroslav. Decision Analysis for Managers: Distance Study Text. Karviná: SU School of Business Administration, 2017. info
  doporučená literatura
 • ZOPOUNIDIS, C., DOUMPOS, M. Multiple Criteria Decision Making: Applications in Management and Engineering. Berlin: Springer, 2016. ISBN 978-3319392905. info
 • ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2013. ISBN 978-1119974079. info
 • PEDRYCZ, W. Fuzzy multicriteria decision-making: models, methods and applications. West Sussex, U.K.: Wiley, 2011. ISBN 978-0470682258. info
 • LAWRENCE, K., KLEINMAN, G. Applications in multi-criteria decision making, data envelopment analysis, and finance. Bingley, UK: Emerald, 2010. ISBN 978-0857244697. info
 • ZOPOUNIDIS, Constantin a Panos M. PARDALOS. Handbook of Multicriteria Analysis. Heidelberg: Springer, 2010. ISBN 978-3-540-92827-0. info
 • EHRGOTT, M., FIGUEIRA, J. R., GRECO, S. Trends in Multiple Criteria Decision Analysis. London: Springer, 2010. ISBN 978-1441959034. info
 • SAATY, Thomas L. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process: Vol. IV of the AHP Series. 2nd ed. Pittsburgh: RWS Publications, 2006. ISBN 0-9620317-6-3. info
 • TRIANTAPHYLLOU, E. Multi-criteria decision making methods. Springer, 2000. ISBN 0-7923-6607-7. info
 • GÁL, Tomáš, Theodor J. STEWART a Thomas HANNE. Multicriteria Decision Making: Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications. Kluwer, 1999. ISBN 0-7923-8534-9. info
  neurčeno
 • CHARLESWORTH, David. Decision Analysis for Managers: A Guide for Making Better Personal and Business Decisions. Second Edition. New York: Business Expert Press, 2017. ISBN 978-1-63157-604-1. info
Výukové metody
lectures and seminars (exercises, problems, examples and case studies), individual working out a seminar paper (solving a small problem of multi-criteria decision-making)
Metody hodnocení
Requirements for the student: regular study, attendance at seminars min. 70 %, seminar paper, final test.
Assessment: attendance at seminars, seminar paper (30 % of assessment), written test (70 % of assessment).
Assessment methods: individual working out a seminar paper (solving a small problem of multi-criteria decision-making), final written test (several problems from the areas taught).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMNARAM