INMNKINM Informační management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Informační management
  Historický vývoj. Rozdíl dřívějšího a současného pojetí. Vymezení informačního managementu. Úlohy informačního managementu. Role informační manažera. Metody informačního managementu. Informační společnost.
  2. Data, informace a znalosti
  Data. Informace. Znalosti. Informační gramotnost. Asymetrie informace. Kompletní a dokonalé informace.
  3. Informační podpora
  Informační podpora managementu a marketingu. Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů. Informační podpora krizového řízení. Informační služby. Komunikace.
  4. Dokumenty
  Druhy dokumentů. Identifikace dokumentů. Práce s dokumenty. Umístění objektů.
  5. Zdroje informací, získávání, vyhledávání a správa informací
  Zdroje informací (knihovny, archivy, muzea, galerie, informační střediska a centra, databázová centra, speciální instituce, elektronické informační zdroje). Získávání informací. Vyhledávání informací na internetu (vyhledávače, použitelnost webu). Správa informací.
  6. Informační strategie organizace, modely řízení ICT a informační systémy v organizacích
  Vymezení pojmu Informační strategie. Řízení ICT v podniku. Metodiky a modely řízení ICT. Normy ISO . Informační systémy v organizacích. Informační audit.
  7. ICT a inovace jako podpora pro zvyšování výkonnosti podniku
  Corporate Performance Management (CPM). Business Intelligence (BI).
  8. Trendy v současném informačním managementu
  Mobilita a všudypřítomné připojení. Big Data. Sociální média. Cloud computing. ICT jako konzumní věc.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLÁK, R. Informační management. Karviná: SU OPF. Distanční studijní opora, 2018. info
 • DOUCEK, P., M. MARYŠKA a L. NEDOMOVÁ. Informační management v informační společnosti. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-097-3. info
 • DOUCEK, P. Informační management. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-010-2. info
  doporučená literatura
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5. info
 • HINTON, M. Introduction Information Management: the Business Approach Elsevier. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-7506-6668-4. info
 • SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, seminární práce, minimálně 60 % účast na seminářích.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), zpracování seminární práce (20 % hodnocení), zkouška (50 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2019/INMNKINM