INMNPSTZ Statistické zpracování dat

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:05–9:40 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPSTZ/01: Po 9:45–10:30 B308, R. Krkošková
INMNPSTZ/02: Po 10:35–11:20 B308, R. Krkošková
INMNPSTZ/03: St 8:05–8:50 B308, R. Krkošková
INMNPSTZ/04: St 8:55–9:40 B308, R. Krkošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 127/180, pouze zareg.: 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Statistika z bakalářského stupně studia, nebo jiný základní bakalářský statistický předmět, poskytnout výklad dalších pojmů matematické statistiky, hlavních poznatků této teorie a základních statistických a ekonometrických metod. Látku prezentovat s ohledem na aplikace v ekonomické oblasti. Získat příslušné manuální výpočetní dovednosti a naučit se řešit statistické úlohy pomocí Excelu a SPSS na počítači.
Osnova
 • 1. Analýza rozptylu (ANOVA) - Jeden faktor
  2. Analýza rozptylu - Dva a více faktorů, neparametrická ANOVA
  3. Regresní analýza - Jednorozměrná, lineární
  4. Regresní analýza - Jednorozměrná, nelineární
  5. Regresní analýza - Vícerozměrná
  6. Regresní analýza - Vícerozměrná: Multikolinearita, heteroskedasticita, autokorelace
  7. Základy analýzy časových řad
  8. Analýza trendu časové řady (ČŘ)
  9. Analýza sezónní a náhodné složky ČŘ
  10. Modely exponenciálního vyrovnání ČŘ
  11. Modely ARIMA
  12. Prognózování v ČŘ
  13. Aplikace statistických metod v ekonomii a managementu.
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, J. a R. STOKLASOVÁ. Statistické zpracování dat. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-842-1. info
  doporučená literatura
 • RAMÍK, R. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika A. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-85879-43-3. info
 • RAMÍK, R. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika B. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-001-4. info
 • CYHELSKÝ, L., J. KAHOUNOVÁ a R. HINDLS. Elementární statistická analýza. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-7261-003-1. info
 • SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. info
 • GURAJATI, D. Essentials of econometrics. New York: McGraw-Hill, 1992. ISBN 0-13-844143-X. info
Informace učitele
Součástí předmětu je získání příslušných výpočetních dovedností. Během 5. až 12. výukového týdne studenti absolvují 3 krátké průběžné písemné testy, jejichž výsledky se započítává do celkového výsledku zkoušky. Vyžaduje se alespoň 70% účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/INMNPSTZ