OPFBKBCP Bakalářská práce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Svatava Adamová (pomocník)
Marcela Beránková (pomocník)
Ing. Iveta Skýbová (pomocník)
Gabriela Součková (pomocník)
Ing. Lucie Vavrušková (pomocník)
Garance
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavrušková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání bakalářské práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se studenti seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů bakalářské práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Posluchači se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání bakalářské práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu bakalářské práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 2. ročníku bakalářského studia a podklady pro zadání bakalářské práce zadat nejpozději do 30.10. zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Struktura bakalářské práce: Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjistěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Osnova
  • V rámci předmětu Bakalářská práce student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce a v souladu se zadáním práce vytvoří bakalářskou práci. Student aplikuje získané znalosti v oblastech formálních náležitostí pro psaní odborných textů, metodologie vědy a zásad citační etiky. Student aktivně řeší a konzultuje s vedoucím bakalářské práce obecné a individuální otázky jejího zpracování.
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné v příslušném termínu daného akademického roku odevzdání bakalářské práce schválené vedoucím práce.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž173
Zápočet30
Celkem203
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/OPFBKBCP