OPFBKOPR Odborná praxe

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
0/100/0. Cvičení 100 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Sohrová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání praktických dovedností a podkladů pro bakalářskou práci, vše v přímé vazbě na studijní obor resp. studijní program a podpora aplikace teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Odborná praxe probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly OPF témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF nebo osobního výběru studentů s ohledem na téma bakalářské práce, kterou budou zpracovávat. Student plní podmínky odborné praxe, které vyplývají ze "Smlouvy o odborné praxi". Na závěr odborné praxe provede poskytující subjekt hodnocení průběhu praxe vyplněním formuláře "Hodnocení o odborné praxi", který student odevzdá na podatelnu SU OPF.
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je odevzdání hodnocení odborné praxe na podatelnu SU OPF. Odborná praxe je realizována na základě uzavřené "Smlouvy o odborné praxi". Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Kariérní portál a jeho modul Praktiton".
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/OPFBKOPR