OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Kateřina Anlauf (pomocník)
Marcela Beránková (pomocník)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Vavrušková
Rozvrh
Pá 6. 10. 15:35–17:10 VS, Pá 3. 11. 15:35–17:10 VS, Pá 1. 12. 15:35–17:10 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 1/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvoří oficiální zadání bakalářské práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování bakalářské práce, kdy je student v několika přednáškách seznámen s formálními požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací, dále jsou prohloubeny jeho znalosti metodologie vědy a zásad citační etiky. V rámci konzultací s vedoucím bakalářské je vymezena problematika, která bude předmětem bakalářské práce. Současně se předpokládá stanovení cíle bakalářské práce včetně vymezení metodiky jejího řešení. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání bakalářské práce. Obsah přednášek: 1. zásady psaní odborného textu - volba cíle, struktura práce, volba metod 2. bibliografické citace a formální požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací 3. informační zdroje - vyhledávání zdrojů v univerzitní knihovní databázi, práce s elektronickými zdroji a externími databázemi 4. informace z oborové katedry - specifika tvorby bakalářských prací pro dané obory akreditované na SU OPF.
Osnova
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS SU podklady pro zadání bakalářské práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literatura
  povinná literatura
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. info
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. info
 • MILLER, Judy L. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York, 2005. ISBN 01-943-6583-2. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  doporučená literatura
 • CRASWELL, Gail. Writing for academic success: a postgraduate guide. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2012. ISBN 978-085-7029-287. info
 • KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1578-3. info
 • DIGNEN, Bob. Fifty ways to improve your presentation skills in English: ...without too much effort!. Oxford, 2007. ISBN 978-190-2741-864. info
 • FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0. info
 • FEAK, John M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 2. ed. Ann Arbor, Mich: Univ. of Michigan Press, 2004. ISBN 978-047-2088-560. info
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 1995. ISBN 80-7067-475-X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Pro udělení zápočtu je nezbytné, aby student převzal a podepsal zadání práce na sekretariátu příslušné oborové katedry.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž74
Přednáška6
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/OPFBKSBP